Een cartoon zegt meer dan 1000 woorden! | Un dessin en dit plus que 1000 mots!

Om werkgevers te sensibiliseren over diversiteit op de Brusselse arbeidsmarkt en de bestrijding van discriminatie, heeft UNIZO met de steun van het Brussels Gewest een aantal cartoons laten maken. Studenten en professionele cartoonisten gingen aan de slag met het thema ‘discriminatie bij aanwerving’.  Het resultaat zijn 12 cartoons die tot nadenken stemmen.
De cartoons zijn gedrukt op 12 roll-ups en vormen zo een tentoonstelling. Deze roll-ups, of een deel ervan, kan u tentoonstellen op één van uw komende activiteiten, aan het onthaal van uw kantoren of in uw vergaderzalen…
Wilt u of uw organisatie iets doen tegen discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt?
Wilt u iedereen laten weten dat discriminatie bij aanwerving onaanvaardbaar is?
Geef ons een seintje, we brengen de roll-ups naar u.

U kunt de cartoons bestellen via samad.guessous@unizo.be Tel 0471/870339
De digitale versie van de cartoons vindt u hier.

Afin de sensibiliser les employeurs à la diversité sur le marché du travail bruxellois et à la lutte contre la discrimination, UNIZO a réalisé avec le soutien de la région de Bruxelles-Capitale des cartoons qui ont une fonction réflexive et méditative. Ces 12 cartoons ont été créés par des étudiants et des professionnels. Les dessins sont imprimés sur 12 roll-ups.
Nous mettrons tous nos cartoons (ou une partie) à la disposition de nos partenaires pour une période déterminée : vous pouvez les exposer lors de vos prochaines activités, à la réception de votre établissement, dans vos salles de réunion....
Souhaitez-vous ou votre organisation faire quelque chose contre la discrimination sur le marché du travail bruxellois ?
Souhaitez-vous dire à tout le monde que la discrimination à l’embauche est inacceptable ?
Contactez-nous, nous serons heureux de mettre nos cartoons à votre disposition !

Vous pouvez commander les cartoons via samad.guessous@unizo.be  Tel 0471/870339
Cliquez ici pour la version digitale des cartoons.

 

Meer over: Brussel
Thema: Personeel