Een nieuwe "overwinteringslening” tot 100.000 euro

Ter vervanging van de Brusoc-Recover-lening, is er een nieuw financieel product met als doel de begunstigden in staat te stellen de crisis te doorstaan en zich tegelijkertijd voor te bereiden op hun herstel en herontwikkeling. Concreet zullen ZKO's en zelfstandigen die al minstens 12 maanden actief zijn, aanspraak kunnen maken op deze nieuwe “overwinteringslening”. De verstrekte leningen kunnen tot 100.000 euro bedragen. Gezien de duur van de crisis en de huidige onzekerheid, kan de aflossingsperiode variëren van 3 tot 6 jaar met een vrijstelling van terugbetaling van kapitaal gedurende maximum 36 maanden. De vaste rentevoet zal bijzonder laag zijn: 1,75%. Deze nieuwe financiële lening voor ZKO's, zelfstandigen en organisaties uit de sociale economie vormt een ideale aanvulling op de achtergestelde leningen die Finance&Invest verstrekt aan ondernemingen met meer dan 10 VTE’s en die kunnen oplopen tot 600.000 euro (meer info vindt u hier).

Aanvragen zullen kunnen gebeuren via www.finance.brussels

Meer over: Corona, Brussel, Steunmaatregelen Brussels Gewest, Steunmaatregelen
Thema: Actueel