Een nieuwe ‘oxygen’-lening tot 100.000 euro

De Oxygen-lening is momenteel stopgezet. Je kan rechtstreeks contact opnemen met www.Finance.brussels om te bespreken welke andere financiële producten ze jou kunnen voorstellen om je bedrijf terug gezond te maken.

Ter vervanging van de Brusoc-Recover-lening, is er een nieuw financieel product met als doel de begunstigden in staat te stellen de crisis te doorstaan en zich tegelijkertijd voor te bereiden op hun herstel en herontwikkeling. Concreet zullen ZKO's en zelfstandigen die al minstens 12 maanden actief zijn, aanspraak kunnen maken op deze nieuwe ‘oxygen’-lening. De verstrekte leningen kunnen tot 100.000 euro bedragen. Gezien de duur van de crisis en de huidige onzekerheid, kan de aflossingsperiode variëren van 3 tot 6 jaar met een vrijstelling van terugbetaling van kapitaal gedurende maximum 36 maanden. De vaste rentevoet zal bijzonder laag zijn: 1,75%. Deze nieuwe financiële lening voor ZKO's, zelfstandigen en organisaties uit de sociale economie vormt een ideale aanvulling op de achtergestelde leningen die Finance&Invest verstrekt aan ondernemingen met meer dan 10 VTE’s en die kunnen oplopen tot 600.000 euro (meer info vindt u hier).

Enkele bijkomende criteria zijn :

1. Als je onderneming minder dan 2 jaar oud is:  je komt per definitie in aanmerking

2. Als je bedrijf al langer dan 2 jaar bestaat : 

2.1. Ben je een handelsmaatschappij, dan moet je minstens één bedrijfszetel in Brussel hebben en aan minstens twee van de onderstaande voorwaarden voldoen : 

  • maximale omzetdaling van 10% tussen 2018 en 2019
  • omzetdaling in 2020 beperkt tot maximaal 75% van de omzet in 2019
  • Positief eigen vermogen per 31/12/2019
  • Geen negatief nettoresultaat 2 jaar op rij in 2018 en 2019 (behalve indien EBITDA 2018 > 0)

2.2  Als zelfstandige natuurlijke persoon, moet je tenminste één bedrijfszetel in Brussel hebben en aan minstens twee van de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • maximale omzetdaling van 10% tussen 2018 en 2019;
  • omzetdaling in 2020 beperkt tot maximaal 75% van de omzet in 2019;    
  • geen negatief nettoresultaat 2 jaar op rij in 2018 en 2019 (behalve indien EBITDA 2018 > 0).

Wil je een aanvraag indienen voor deze ‘oxygen’-lening, stuur dan een e-mailJe krijgt vervolgens een link naar een invulformulier. Daarbij moet je verschillende documenten toevoegen. De volledige informatie vind je hier.

 

Meer over: Corona, Brussel, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel