Energiepremies 2020 voor KMO’s en zelfstandigen

In deze coronacrisis is er mogelijks een moment om eens te bekijken of uw zaak in aanmerking komt voor de Brusselse energiepremies. Inspanningen die u doet om uw bedrijfsgebouwen (al dan niet gehuurd) energiezuinig te maken, kunnen gesubsidieerd worden.

Welke investeringen komen in aanmerking ?

Alle energetische renovatiewerken die worden uitgevoerd op het grondgebied van het Gewest kunnen de Energiepremies ontvangen die door Leefmilieu Brussel worden aangeboden.

Het gaat om werken met betrekking tot isolatie of warmte. De premies bedragen bijvoorbeeld 20€/m2 voor dak-, vloer- of en muurisolatie. Of een premie van minimum 700 € voor een condenserende verwarmingsketel en 2500€ voor een zonneboiler of 25% van de factuur voor een warmtepomp. 

Onder welke voorwaarden kan een bedrijf of een zelfstandige van een energiepremie genieten ?

Rechtspersonen vallen automatisch onder categorie A (de laagste premiebedragen). Zelfstandigen worden als natuurlijk persoon beschouwd. In geval ze BTW-plichtig zijn en de werken aan een bedrijfsgebouw in het Brussels Gewest gebeuren, komen ze ook in aanmerking voor de premie (uiteraard BTW niet inbegrepen). 

Waar en wanneer indienen ?

U kan ofwel voorafgaand aan de werken, een belofte-aanvraag indienen (aan te raden voor grotere investeringen). U kan ook, na afloop van de werken,  een premie-aanvraag indienen tot 12 maanden na de ontvangst van de saldofactuur. Eenmaal uw dossier volledig, volgt de betaling gemiddeld binnen de 8 weken.

 

De volledige informatie, algemene voorwaarden en subsidiebedragen vindt u hier :

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/de-energiepremies-2020

Meer over: Corona, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel