Evaluatie Brusselse Small Business Act

UNIZO pleit voor één online-platform voor Brusselse ondernemers in plaats van één extra

Vandaag stelde Gosuin aan de sociale partners de eerste evaluatie van de Small Business Act voor. Daar valt heel wat goed nieuws te melden. De aangekondigde hervormingen van het Agentschap en de investeringssteun zijn inderdaad doorgevoerd. UNIZO maakt ook enkele kanttekeningen, waaruit blijkt dat een volgehouden inspanning  voor de realisatie van de SBA noodzakelijk blijft.  Om de subsidieaanvragen in te dienen en op te volgen is er een nieuw onlineplatform MyBee. Qua dienstverlening een goede zaak, maar het garandeert niet het “only once“-principe, want MyBee staat los van Irisbox en My Actiris.

Het moet gezegd, Minister Gosuin heeft woord gehouden. De samenvoeging van Impulse, Atrium en Brussels Export tot de Hub.brussels is een feit. Ook voor de hervorming van de investeringssteun zijn de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd en is de hervorming vanaf 1 december al deels van toepassing. In totaal is er 29 mio € voorzien, waarbij het minimale investeringsbedrag wordt verlaagd, zodat meer bedrijven er gebruik van kunnen maken.

De Minister haalt terecht de positieve cijfers aan over de oprichting van ondernemingen en de tewerkstelling bij de KMO’s. De Minister nuanceert ook: de overlevingsgraad van de Brusselse starters is nog niet structureel verbeterd en blijft onder het niveau van Vlaanderen. Ook het aantal bedrijven in de risicozone om failliet te gaan blijft in Brussel te hoog. In Brussel zit 22,0 % in deze risicozone, terwijl dat cijfer in de twee andere gewesten net boven de 10 % ligt.

Meer nog dan op de aantallen ondernemingen, wil UNIZO de focus leggen op de aandacht voor de gezondheid van de reeds opgerichte ondernemingen. Nog teveel zelfstandigen beginnen een eigen zaak zonder een gedegen businessplan. Ook de on-demand-economie suggereert dat het zelfstandigenstatuut een voldoende inkomen garandeert. Dat dit in veel gevallen slechts bereikt wordt na meer dan voltijdse prestaties, wordt er niet bij gezegd.

De aandacht van het Gewest en de begeleidingsstructuren moet de komende jaren ook gaan naar de reeds gestarte Brusselse ondernemers.  Daarom is het spijtig dat de hervorming van Finance.brussels pas recent van start is gegaan. Om de ondernemingen die financieel kwetsbaar zijn met de nodige omkadering  bij te staan, is een performant Finance.brussels onmisbaar.

UNIZO betreurt dat de evaluatie van de Small Business Act geen budgettair luik bevat. De hervorming van het Agentschap moest leiden tot een besparing die zou worden overgedragen naar de steunmaatregelen voor investeringen en consultancy. Dit is niet zichtbaar in de begroting 2019. Het gebruik van de Activa-tewerkstellingsmaatregelen wordt nog niet gemonitord. Volgens de Minister leiden de Activa-maatregelen tot meer tewerkstelling dan voorheen, maar hij kan niet zeggen of dit vooral ten gunste is van de ZKO’s en KMO’s.
Voor de belofte van administratieve vereenvoudiging is een stap gezet met het nieuw onlineplatform MyBee, dat de ondernemers moet toelaten hun subsidieaanvragen in te dienen en op te volgen. Dit moet onder meer leiden tot snellere uitbetaling van de toegekende subsidies. Dit platform garandeert wel nog niet het “only once“-principe, want MyBee staat los van Irisbox en My Actiris.

De SBA of het Brusselse KMO-plan is een belangrijk instrument en UNIZO zal de uitwerking ervan opvolgen. De legislatuur van de Brusselse Regering loopt ten einde, maar die van de gemeentebesturen begint pas. UNIZO vraagt dat de Minister dit Brusselse KMO-plan bij de gemeenten onder de aandacht brengt als leidraad voor hun beleid ten gunste van de ondernemers.

Meer info: Anton Van Assche, 0478/444.119, anton.vanassche@unizo.be

Meer over: Brussel
Thema: Actueel