Extra Coronasteunmaatregelen voor reis- en eventsector

In het Brussels Gewest zijn er aanpassingen voor wat betreft de gesubsidieerde evenementen in het kader van het Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen:

Om de associatieve sector en de evenementen-, toerisme-, cultuur- en sportsector in Brussel te steunen zijn uitzonderlijke maatregelen genomen in de beleidsgebieden Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen en Sociale Cohesie :

  • Wat de bevordering van het Imago van Brussel betreft, en dan meer bepaald voor de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:
    • Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.
    • Voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen.
  • Wat betreft Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie:
    • Als voor een afgeschaft evenement kosten zijn aangegaan die niet teruggedraaid kunnen worden, hoeft de organisatie de subsidie niet terug te betalen.
    • Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden en wordt de analyse van de verantwoordingstukken versoepeld.
Meer over: Corona, Steunmaatregelen Brussels Gewest, Steunmaatregelen
Thema: Actueel