Extra steun voor waarborg bij kredieten voor schulden (waarborgregeling) n.a.v. de Coronacrisis

  • Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro
  • Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, met meer bepaald:
    • de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden;
    • horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen.
  • Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren;

 

Meer informatie zal volgen via www.finance.brussels

De volledige waarborgregeling vanuit de federale regering vindt u op www.unizo.be/corona

 

Meer over: Corona, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel