Handelsontwikkelingsplan Stad Brussel is nog maar een eerste stap

Maandagavond 31 januari stelde Schepen Fabian Maingain op de gemeenteraad de analyses voor voor de ontwikkeling van de handel in de voetgangerszone, de Europese Wijk, de Vekemansstraat en De Wand in Neder-Over-Heembeek. Later volgen nog meer plannen voor de Zavel, de marolen, de Dansaertwijk ….

Handelsontwikkelingsplannen zijn een eerste stap om de aantrekkingskracht en de economische leefbaarheid van de handel mogelijk te maken. Het zijn echter niet de eerste plannen, zowel Hub.brussels (nog als Atrium), als de vorige Schepen Marion Lemesre, stelden al gelijkaardige plannen op. En die kregen weinig opvolging….

Deze keer is er een grondige analyse gebeurd, al zijn de vermelde cijfers niet altijd actueel meer, uiteraard omwille van coronacrisis. Dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de impact van telewerk in de Europese Wijk nauwelijks aan bod komt. UNIZO vindt dat de suggesties blijven steken in algemeenheden (meer beleving, meer diversiteit, meer evenementen, …). De specifieke en concrete suggesties of acties vinden we in de voorstellen op wijkniveau. Alleen valt daar sterk op dat de betrokkenheid van de handelaars zeer beperkt is geweest. Er is toch vooral over hen gepraat, in plaats van mét hen.

Dat laatste maakt dat deze plannen hoogstens een vertrekpunt zijn voor verder overleg met alle betrokkenen. Niet alleen de handelaars zelf, maar ook de eigenaars, de Grondregie van de Stad en het OCMW,  de socio-culturele spelers, de evenementenorganisatoren, …. moeten nu aan de slag met deze analyses.

De voorgestelde doelstellingen en acties zijn voorlopig nog niet ‘gedragen’ en er zijn geen prioriteiten bepaald. Bovendien is niet bepaald wie wat zal doen of wat van wie verwacht wordt…. Het risico dat iedereen naar elkaar kijkt en er niets gebeurt is dus groot.

Het is vooral hier dat het schoentje knelt : de volgende stap is nog niet voorzien of gebudgetteerd. En dus is er een grote kans dat deze mooie plannen in een schuif verdwijnen en dode letter blijven. UNIZO zal in elk geval met de handelaarsverenigingen bekijken welke acties zij voor hun rekening kunnen nemen en wat daarvoor nodig is.

Wil je meer informatie over deze plannen, contacteer dan Samad Guessous (samad.guessous@unizo.be) .

Voorlopig zijn enkel de plannen voor de Centrale lanen (voetgangerszone), de Europese Wijk, de Vekemansstraat en De Wand afgewerkt en gepubliceerd. Het komende jaar wordt gewerkt aan meer plannen binnen de Vijfhoek (Nieuwstraat, Dansaertstraat, Lakenstraat, Vismet, Vlaanderenstraat, Îlot Sacré, Unesco-zone, Zavel, Sint-Jacobs, Lemonnierlaan, Stalingrad, Adolphe Maxlaan, Jacqmainlaan), de Koningswijk, Tour & Taxis, Waterloosesteenweg, Louizalaan, Naamsestraat, Houba-de Strooperlaan, Heizel (NEO), Haren en de Vrijheidswijk, evenals in Laken (Bockstael wijk, Maria-Christinastraat).

 

Meer over: Brussel
Thema: Actueel