Het bedrijvenregister: een nieuwe dienst die de deelname aan Brusselse overheidsopdrachten zal vergemakkelijken!

Het bedrijvenregister is het resultaat van een initiatief van de Brusselse regering en sociale gesprekspartners ter bestrijding van sociale dumping en de negatieve impact ervan op de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden in het kader van overheidsopdrachten. Dit register kan voortaan online worden geraadpleegd, en heeft de vorm aangenomen van een internetplatform op de website van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het platform is toegankelijk via de pagina’s die aan het Observatorium zijn gewijd. Inschrijven is vrij en gratis voor alle Brusselse publieke aankopers en alle ondernemingen die hierin wensen te worden opgenomen. Hiervoor moet men trouwens enkel een kort formulier invullen. 

In welke mate is het bedrijvenregister nuttig voor de ondernemingen?

Omwille van hun lage bedragen worden tal van opdrachten niet bekendgemaakt. Dit register moet de toegang van de ondernemingen tot deze opdrachten vergemakkelijken door :

  • hen een beter zicht te bieden op de overheidsbestellingen in het Brussels gewest;
  • hun zichtbaarheid bij de Brusselse publieke aankopers te verbeteren.

 

In welke mate is het bedrijvenregister nuttig voor de Brusselse publieke aankopers?

Het is niet altijd eenvoudig om ondernemingen te vinden die een offerte kunnen indienen in het kader van overheidsopdrachten die zonder bekendmaking worden gesloten. Welnu, het bedrijvenregister vereenvoudigt het sluiten van overheidsopdrachten door :

  • de contacten te vergemakkelijken tussen publieke aankopers en ondernemingen die te Brussel actief zijn en aan procedures van overheidsopdrachten wensen deel te nemen;
  • de raadpleging van documenten, zoals attesten van goede uitvoering afgeleverd door andere publieke aankopers, mogelijk te maken (deze kunnen enkel door de publieke aankopers worden geraadpleegd).

 Klik hier om gratis voor het bedrijvenregister in te schrijven.

Meer over: Brussel
Thema: Actueel