Hoe pakken we de relance aan ? Overleg met Brussels Minister B. Clerfayt

Op dinsdag 25 augustus 2020 had UNIZO een overleg met Minister Bernard Clerfayt over de relance van de Brusselse economie.

Op de foto van links naar rechts Bernard Walravens, voorzitter UNIZO-Brussel en CEO NV Walravens, Mireille Misseghers en Ludwine Vanneste van NV Elisabeth Chocolates, Minister van werk Bernard Clerfayt en Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van UNIZO. Namen ook deel aan het overleg: Christina Amboldi, adjunct-kabinetschef en Anton Van Assche, coördinator van de UNIZO-werking in Brussel.

Hierbij een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten :

  • Herstellen van het vertrouwen en wegwerken van de (niet gefundeerde) angst van de bevolking, zodat de consumptie en de investeringen kunnen hernemen.
  • Er is nog nood aan een aantal ‘co-corona’-steunmaatregelen, die de leefbaarheid en het overleven van ondernemingen, waarvan de omzet significant lager is dan voorheen, verzekert. De overheid kan dit omzetverlies niet compenseren, maar moet bijspringen om de heropleving van deze bedrijven op de hopelijk korte of middellange termijn te kunnen garanderen.
  • Er moet werk gemaakt worden van een aantal structurele veranderingen die na deze coronacrisis blijvend zullen zijn : arbeidsorganisatorische veranderingen rond telewerk, samenwerking tussen bedrijven en overheid, …

De Minister luisterde naar de  verzuchtingen van de KMO-ondernemers en concludeerde :

  • Het belang van eenduidige communicatie en het nemen van duidelijke maatregelen (afstand houden, gedoseerde mondmaskerplicht, …), die we kunnen aanvaarden om langere tijd vol te houden teneinde het evenwicht tussen economie en gezondheid te vrijwaren.
  • Het belang om geen bijkomende beperkingen op te leggen aan de ondernemers, evenals de positieve communicatie over Brussel als bestemming om te werken, te winkelen, te wonen, te logeren, ….
  • Te bekijken binnen de Regering met de andere bevoegde ministers welke budgettaire inspanningen er nog mogelijk zijn voor de ‘co-corona’-steunmaatregelen.
  • Werk te zullen maken van een structurele en stimulerende ondersteuning van de opleidingsinspanningen die werknemers en werkgevers zich getroosten
  • Te zoeken hoe de overheid de samenwerking tussen de verschillende bedrijven en actoren kan verbeteren : het uitwerken van de winwinlening, de handelshuurlening, de ondersteuning van de toekenning van langere betaaltermijnen tussen klanten en leveranciers, de bemiddelende rol van de overheid, …

UNIZO-Brussel formuleerde al een aantal suggesties bij het Relanceplan van de Brusselse Regering, dat begin juli werd voorgesteld. Deze vindt u hier.

UNIZO Brussel plant in de komende weken nog andere ontmoetingen met de Brusselse beleidsmakers. Wil u daar graag bij zijn, dan kan dat. Geef een seintje aan Anton Van Assche – anton.vanassche@unizo.be

Meer over: Corona, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel