Hoe pakken we de relance aan ? Overleg met Staatssecretaris Barbara Trachte

Op dinsdag 8 september had UNIZO een overleg met Staatssecretaris Barbara Trachte over de relance van de Brusselse economie.

UNIZO stelde kort de belangrijkste aandachtspunten voor :

 • Herstellen van het vertrouwen en wegwerken van de (niet gefundeerde) angst van de bevolking, zodat de consumptie en de investeringen kunnen hernemen.
 • Evenwicht zoeken tussen economie en gezondheid – geen bijkomende beperkingen of lockdown – Open brief
 • Sommige sectoren/waardeketens blijven disproportioneel geïmpacteerd en zullen gerichte ondersteuning nodig hebben (fiscaliteit, sociaal). Bijkomende premies zullen dus nog noodzakelijk zijn: bvb premie cultuurwerkers; compensatiepremie – gebaseerd op omzetverlies ; Evenementenpremie
 • Budgettaire monitoring van de steunmaatregelen kan gebeuren in ‘batches’ per trimester (april- juni // juli-sept // okt-dec) : de omstandigheden zijn immer telkens verschillend en de behoeften van de bedrijven of de behoeftige bedrijven ook.
 • Relancebeleid moet gericht zijn op:
  • een blijvende versterking en een verhoogde efficiëntie van het Brussels netwerk ten dienste van de ondernemers
  • een multiplicatoreffect, waarbij elke geïnvesteerde €  leidt tot bijkomende investeringen door de andere betrokken partijen (bvb Proxy-lening – en de handelshuurregeling)
  • Samenwerking: bundelen van de krachten en het uitvoeren van de initiatieven waarvoor het grootst mogelijke draagvlak bestaat.

 

De Staatssecretaris luisterde naar de verzuchtingen van de deelnemende KMO-ondernemers. Er was sprake van :

 • Problemen met de huur  - hoe kunnen de geinstitutionaliseerde eigenaars aangezet worden om hun huurders meer kansen te geven. Kan bemiddeling hier een rol spelen ? De regeling van de handelshuurlening wordt in de komende weken operationeel. UNIZO bepleitte ook dat er steun zou komen voor de bemiddeling tussen huurder en verhuurder. Vele ondernemers slagen er in om met de eigenaar tot creatieve en aanvaardbare oplossingen te komen voor beide partijen. Het getuigt ook van solidariteit tussen de ondernemers.
 • Enkele beroepsverenigingen van ondernemers komen ook in de problemen omdat activiteiten, evenementen en sponsoring wegvallen.
 • in de mate van het mogelijke, en met respect van de wetgeving omtrent de overheidsopdrachten, bij de toewijzing ervan, de Brusselse ondernemingen te ondersteunen. Prijs kan, mag en moet een criterium zijn, maar andere criteria zoals kwaliteit en nabijheid kunnen ook in beschouwing genomen worden. Dat geldt zeker voor de voedingssector, maar ook voor de telecomsector, de bouw, de dienstensector e.a.
 • maatregelen moeten vooral de activiteit ondersteunen, ondernemers gaan liever aan de slag, dan te moeten beroep doen op steunmaatregelen.

 

De Staatssecretaris repliceerde op de verschillende suggesties :

 • De ondernemers zitten nu meer in een fase van onzekerheid. We zitten minder in een fase van dringendheid en snelheid en kunnen meer structurele maatregelen nemen, die de het ‘nieuwe normaal’ ondersteunen. Daar mag iets meer tijd over gaan.
 • Brussel moet zich ook zorgen maken over de afwezigheid van de vele ambtenaren en werknemers. Bij de Europese Commissie zou maar 10% van de ambtenaren in Brussel aanwezig zijn. Sommige grote bedrijven en organisaties stimuleren tot eind 2020 het thuiswerk.
 • De Brusselse regering buigt zich momenteel over enkele nieuwe steunmaatregelen voor de sectoren die nog steeds niet volwaardig kunnen heropstarten. De aandacht gaat in de eerste plaats naar de cultuur-en evenementensector en de sectoren die verbonden zijn met het toerisme.
 • Ze heeft de  Waalse, Vlaamse en federale Ministers van Economie uitgenodigd voor een overleg rond de relance. Daarbij vraagt ze om:
  • Een gemeenschappelijk signaal te geven aan de nieuwe Celeval over het nemen van de goede/juiste maatregelen die de gezondheidsrisco’s indijken en de economie vrijwaren
  • Af te stemmen over de economische (steun)maatregelen er nu nog moeten worden genomen en welke de meest geschikte daarvoor zijn?
  • De complementariteit van de maatregelen te versterken, in het bijzonder tussen het federale en het gewestelijke niveau.

UNIZO-Brussel formuleerde al een aantal suggesties bij het Relanceplan van de Brusselse Regering, dat begin juli werd voorgesteld. Deze vindt u hier

 

Meer over: Corona, Brussel, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel