Hoe zit het met de vestigingswet in Brussel?

De regionalisering van de toegang tot het beroep heeft als gevolg dat elk Gewest zelf kan beslissen hoe ze dit verder organiseert. De wijzigingen aan de vestigingswet werden echter niet alleen beïnvloed door de regionalisering, maar ook door een Europese Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005  over de erkenning van beroepskwalificaties. In Brussel verscheen op 6/7/2017 een ordonnantie die deze richtlijn implementeerde (met terugwerkende kracht tot 18 januari 2016 !).

In Brussel is de vestigingswet op zich NIET afgeschaft. Alleen zijn de voorwaarden om toegang tot het beroep te krijgen voor de niet-Belgische ondernemers, met een Europese nationaliteit, sterk aangepast. Het volstaat voor deze personen om een (uit een Europese lidstaat afkomstig) erkend bekwaamheidsattest, certificaat of diploma, voor te leggen om zich in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te kunnen inschrijven. Indien ze dit niet hebben, moeten ze een minimum aan praktijkervaring kunnen aantonen.

Dit geldt voor alle beroepen die voorheen gereglementeerd waren in het kader van de vestigingswet (dit geldt dus niet voor bijvoorbeeld vrije beroepen).

Personen met de Belgische nationaliteit of van buiten de EU moeten in Brussel wel aan de voorwaarden mbt de beroepsbekwaamheid voldoen.  Ze kunnen eventueel een erkend attest voorleggen uit een andere Europese lidstaat.

Wat betreft het attest bedrijfsbeheer blijft de huidige regelgeving in Brussel van kracht. Alle kandidaat-ondernemers met een Belgische nationaliteit, een europese nationaliteit of één van buiten de EU, moeten nog steeds een attest bedrijfsbeheer voorleggen. In Vlaanderen is beslist om deze verplichting vanaf 01/09/2019 eventueel af te schaffen.

Het standpunt van de Brussels Economie en Werkgelegenheid met betrekking tot de vestigingswet in Brussel vindt u PDF iconhier..

 

Meer over: Brussel, Starten, Bedrijfsbeheer, Beroepskennis