Maximumsnelheid van 30 km/u wordt de regel in Brussels Gewest

Op 1 januari 2021 wordt de maximumsnelheid van 30 km/u de regel en niet langer de uitzondering in heel het Brussels Gewest. Dit betekent in de praktijk dat u, met uitzondering van de grote assen waar de maximumsnelheid 50 of 70 km/u blijft, op alle wegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maximum 30 km/u mag rijden. Het zijn deze uitzonderingen die duidelijk zullen worden aangegeven met verkeersborden. De algemene regel van 30 km/u zal aan de invalswegen naar Brussel met verkeersborden worden aangegeven. De honderden verkeersborden 'zone 30' en 'einde zone 30' die nog overal in het Gewest staan, worden geleidelijk aan verwijderd. De nieuwe snelheidsbeperking geldt voor alle weggebruikers, dus ook voor taxi's, bussen, fietsers (speedpelecs), elektrische steps... en dus ook op busbanen en fietspaden.

De kaart met de maximaal toegelaten snelheid vanaf 1 januari 2021 vindt u hier.

Ook op de website www.mobiliteit.brussels staat meer informatie.

Meer over: Brussel, Mobiliteit