Middenstandskamer presenteert vijf prioriteiten voor volgende Brusselse regering

Naar aanleiding van de gewestelijke verkiezingen, presenteert de Middenstandskamer vijf belangrijke prioriteiten voor de volgende Brusselse Regering. Voor de keuze van deze prioriteiten baseert de Middenstandskamer zich op de recentste resultaten van de Barometer voor zelfstandigen, waarvan de tweede bevraging dit voorjaar plaatsvond.

 

De vijf prioriteiten waarvoor Middenstandskamer aan de Brusselse regering haar aandacht vraagt zijn de vlotheid van het verkeer in Brussel, de digitalisering rond Smart City, de afvalophaling, het Handelsontwikkelingsschema en de verdere uitwerking van de Small Business Act.

 

Wat de mobiliteit betreft, steunt de Middenstandskamer de verdere uitwerking van Good Move, waarbij ze vooral de ‘good choice’ verder uitgebouwd wil zien. Ondernemers moeten aangespoord worden om voor elke verplaatsing het optimale vervoersmiddel te gebruiken. ‘Good Choice’ wordt gebouwd op ‘Mobility as a service’, het bundelen van leveringen en het uitbouwen van de ‘mazen’ voor plaatselijk verkeer. De Brusselse regering moet bij al deze ingrepen een positieve economische impact garanderen.

 

Een ander aandachtspunt van de Middenstandskamer is de ondersteuning van de digitale economie en maatschappij. De Kamer pleit ervoor om deze bevoegdheid rechtstreeks bij de Minister President te leggen, om zo het gewicht, maar ook het transversaal karakter van deze evolutie, kracht bij te zetten. Brussel moet op vlak van digitale ontwikkeling een voortrekkersrol blijven spelen.

 

De laatste 3 prioriteiten van de Kamer van de Middenstand hebben, te maken met het algemene ondernemersklimaat in Brussel, zoals een operationeel Handelsontwikkelingsschema en de verdere uitwerking van de Small Business Act.   

 

PDF iconDe 5 prioriteiten van de Middenstandskamer vindt u hier PDF iconVous trouvez ici les 5 priorités de la Chambre des Classes Moyennes

 

Meer over: Brussel
Thema: Actueel