Niet tegen shoppingcentra, wel voor kernversterkend beleid

Stop met hypocriete beleidsmaatregelen

 

“Voor alle duidelijkheid, wij zijn als UNIZO niet tegen één bepaald project of shoppingcentra in het algemeen. We zijn wel voor een kernversterkend beleid”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt naar aanleiding van Uplace en andere shoppingcentra. De ondernemersorganisatie pareert hiermee de kritiek als zou UNIZO sowieso tegen grote shoppingcomplexen zijn. UNIZO benadrukt dat zij al jarenlang pleit voor een kernversterkend beleid. “Een stevige handelskern bevordert de sociale cohesie, biedt een groter veiligheidsgevoel, geeft een boost aan de lokale economie en garandeert jobs. Shoppingcentra die een plaats krijgen in of zo dicht mogelijk bij het centrum, kunnen dat zelfs versterken”. UNIZO verwijst naar K in Kortrijk of het shoppingcentrum in Hasselt. Wat de ondernemersorganisatie wel hekelt, zijn shoppingcentra of baanwinkels in de periferie. “Die betekenen de doodsteek voor de handelskernen”. De ondernemersorganisatie staaft haar stelling met cijfers van de onafhankelijke bureaus IDEA Consult en Locatus. De voorbije 5 jaar verdrievoudigde de winkeloppervlakte voor baanwinkels en shopping in de periferie. De leegstand nam toe met maar liefst 71 procent. Voor UNIZO bestaat er een duidelijk oorzakelijk verband tussen de toename van perifere shopping en de stijgende leegstand in voornamelijk de kernen.

De ondernemersorganisatie hekelt ook de volgens haar “hypocriete houding van sommige politieke partijen”. “Hoe kan je als politieke partij je langs de ene kant verzetten tegen het shoppingcomplex Uplace, maar tegelijk wel projecten zoals The Loop in Gent of NEO in Brussel goedkeuren?”. UNIZO herinnert de Vlaamse regeringspartijen aan het regeerakkoord dat duidelijk kernversterkend beleid als prioritaire beleidsmaatregel naar voren schuift. De beslissing die de Vlaamse regering nam over Uplace, druist hier volgens UNIZO regelrecht tegen in. “Naast een kernversterkend beleid, zijn we voorstander van een duidelijke en consequente toekomstvisie op winkelen. Maar in consequent beleid blinken de verschillende regeringen duidelijk niet uit”, besluit UNIZO.

Meer over: Kernversterking