Nieuw pakket Brusselse steunmaatregelen

De Brusselse economie is nog niet door de coronacrisis heen. Als hoofdstad is ze nog meer getroffen door het stilvallen van het internationaal (zaken)toerisme en het telewerk. Dat blijkt uit de laatste ERMG-bevraging van juni 2021. Over alle sectoren heen bedraagt het omzetverlies van de Brusselse ondernemingen 16%, tegenover 9 % voor de twee andere Gewesten. UNIZO schreef hierover een brief naar de Brusselse Regering. Vermits de oorzaak van het omzetverlies nog steeds de pandemie is, en niet de gezondheid van het bedrijf zelf, zou het onverantwoord zijn hen nu de steun te ontzeggen, nadat ze deze ook het afgelopen jaar nodig hadden én er ruimschoots eigen middelen aan toevoegden.

De Brusselse regering kondigt op 19 juli 2021 voor 66 miljoen euro nieuwe economische steunmechanismen aan voor sectoren die nog altijd zwaar getroffen worden door de crisis. Het gaat in over de evenementen-, cultuur-, toerisme- en sportsector, de discotheken, de horeca en hun belangrijkste toeleveranciers. De steunmaatregelen zijn een combinatie van premies en bijkomende kredietmogelijkheden.

1. Nieuwe « Tetra-premie » voor de evenementen-, cultuur-, toerisme- en sportsector, de discotheken, de horeca en hun belangrijkste toeleveranciers

Dit steunmechanisme voor de evenementen- en cultuursector, alsook voor de sector van het toerisme, de sport en discotheken, heeft tot doel de steun voort te zetten die in het kader van de Tetra-premie is opgestart. Deze premie zal worden berekend op basis van het aantal VTE's en het omzetverlies. Voor de horeca richt de premie zich op de zwaarst getroffen restaurants en cafés (en hun leveranciers), die nog steeds te kampen hebben met ernstige cashflowproblemen en een te laag activiteitsniveau.

Meer info vind je hier.

2. Thesaurielening voor de evenementen- en cultuursector

Sinds het begin van de crisis heeft het Brussels Gewest leningen opgezet met bijzonder aantrekkelijke voorwaarden voor Brusselse ondernemingen. De Brusselse ondernemers konden gebruik maken van de Recover- en Oxygen-lening en ook op achtergestelde leningen via Finance.brussels. Het Gewest zal voor een nieuwe lening financieren en organiseren voor de evenementen- en cultuursector werkt, die tegemoet komt aan de specifieke kenmerken van deze sector.

3. Premie voor de toeristische-logiessector

De situatie van de toeristische-logiessector in het Brusselse gewest blijft catastrofaal vanwege de afwezigheid van toeristen. Brussel is het gewest dat het meest door dit fenomeen wordt getroffen. Gezien het belang voor de werkgelegenheid en de economie is beslist nieuwe specifieke steun aan deze sector toe te kennen.

De concrete details van al deze maatregelen zullen begin september worden meegedeeld.

UNIZO apprecieert de bijkomende inspanning die het Gewest doet om de zwaarst getroffen sectoren bijkomend te steunen. UNIZO betreurt wel dat bepaalde zwaar getroffen bedrijven, die buiten de klassieke bovenvermelde sectoren vallen, en toch zwaar omzetverliezen lijden, opnieuw uit de boot vallen. Het gaat vooral onder andere over de gespecialiseerde detailhandel in de toeristische zones, bepaalde leveranciers en andere geïsoleerde individuele gevallen die door een combinatie aan voorwaarden geen premies ontvingen. Een aanvullende mogelijkheid om individuele dossiers te behandelen en te beoordelen, en een premie toe te kennen op basis van aantoonbaar omzetverlies, kan dit verhelpen.

Meer over: Corona, Brussel, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel