Ondanks corona eerste 9 maanden dit jaar al 7.752 starters in Brussel

In de aanloop naar haar Online Startersdag (www.onlinestartersdag.be), dinsdag 27 oktober 2020, publiceert UNIZO (in samenwerking met Graydon) de starterscijfers van 2020. In de lockdownperiode (maart, april, mei) dit jaar was er sprake van 1750 starters in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar waren er maar liefst 7.752 starters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-14,82%). Hieronder een volledige weergave van de cijfers.

Aantal starters in Brussel, vergelijking 2020/2019

 

2019

2020

2020/2019

januari

1.630

1.600

-1,84%

februari

1.042

1.013

-2,78%

maart

761

605

-20,50%

april

1.205

619

-48,63%

mei

876

531

-39,38%

juni

774

749

-3,23%

juli

1.216

1.137

-6,50%

augustus

702

686

-2,28%

september

895

812

-9,27%

Totaal

9.101

7.752

-14,82%

De Brusselse starterscijfers zijn minder gunstig dan in Vlaanderen. De cijfers voor de maanden januari en februari geven een minder gunstige tendens aan, maar al bij al landt Brussel in de eerste negen maanden van het jaar toch nog op een beperkte terugval met een kleine 15% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Net zoals in Vlaanderen zien we de sterkste daling, vergeleken met vorig jaar, in april en mei.  Maar in juni, juli en augustus herstellen de starterscijfers zich tot nagenoeg hetzelfde niveau als in 2019.

Aantal starters in Vlaanderen, vergelijking 2020/2019

 

2019

2020

2020/2019

januari

8.931

9.245

3,52%

februari

4.915

5.264

7,10%

maart

3.607

3.447

-4,44%

april

6.547

4.016

-38,66%

mei

4.537

3.561

-21,51%

juni

3.501

4.007

14,45%

juli

6.768

7.898

16,70%

augustus

3.970

4.611

16,15%

september

5029

4.827

-4,02%

Totaal

47.805

46.876

-1,94%

Na de lockdown herstellen de cijfers goed!

Brussel kent niet dezelfde inhaalbeweging als Vlaanderen, waar er fors meer starters waren in juni, juli en augustus tegenover 2019. In Brussel valt de forse daling van tijdens de lockdown terug naar een kleine daling van 3 à 6 %. Een mogelijke verklaring is dat meer dan 60 % van de Brusselse starters niet de Belgische nationaliteit had in 2019. Het valt niet uit te sluiten dat juist deze groep zijn of haar ondernemersplannen heeft moeten schrappen of uitstellen, omwille van de reisbeperkingen. Een andere reden, die niet coronagerelateerd is, zijn de verschillen in de vestigingswet tussen Brussel en Vlaanderen. Een attest ‘bedrijfsbeheer’ is in Brussel verplicht en uit de Vlaams-Brabantse cijfers nemen we een lichte stijging waar die mogelijks wordt veroorzaakt door ondernemers die geen attest bedrijfsbeheer kunnen voorleggen.

De daling die we opnieuw zien in september (vergeleken met vorig jaar) is nog te beperkt om van een nieuwe negatieve trend kan spreken. Gezien de omstandigheden ligt het aantal zelfstandigen ook in september nog altijd relatief hoog.

Kandidaat-starters laten zich niet afschrikken!
 
Ondanks de coronacrisis waren en blijven er toch nog altijd honderden Brusselaars die de sprong waagden naar het zelfstandig ondernemerschap, stelt UNIZO vast. Dat wijst op lef, durf en motivatie. De wil/drang om te ondernemen is groter dan de angst om te falen, zélfs in tijden van crisis. Voor een aantal starters kan de huidige crisis overigens net een trigger geweest zijn om nu effectief concreet werk te maken van die lang gekoesterde ondernemersdroom, die ze voordien misschien altijd maar voor zich uitschoven. Zeker tijdens de lockdown zaten heel veel mensen thuis, met veel tijd om na te denken over hun persoonlijke situatie, over hun carrière-keuzes tot dan toe, en om alles op een rijtje te zetten. Voor bepaalde kandidaat-ondernemers ontstond daardoor ‘het momentum’ om, bijvoorbeeld, van hun hobby hun beroep te maken, van hun bijberoep hun hoofdberoep. Factoren die ook kunnen hebben meegespeeld: tijdelijke werkloosheid en de onzekerheid over het al dan niet kunnen terugkeren…

Starters volgens leeftijd

De gemiddelde leeftijd van een startende zelfstandige in België (en de gewesten) is 36 jaar. Kijken we naar de verdeling over verschillende leeftijdscategorieën, dan was in 2019 34,5% van alle starters in Vlaanderen niet ouder dan 29 jaar. In Brussel gaat het om een aandeel van 36,6%.
12,0% van de Vlaamse starters is ouder dan 50 jaar en de overige helft (53,5%) heeft een leeftijd tussen de 30 en 50 jaar. In Brussel is dit respectievelijk 8,9% en 54,5%.

Starters per leeftijdscategorie in Vlaanderen 2019

Leeftijdsklasse

Aandeel in de starters populatie

Jonger dan 25 jaar

16,6%

25-29 jaar

17,9%

30-34 jaar

16,3%

35-39 jaar

15,0%

40-49 jaar

22,2%

50-59 jaar

8,7%

60 jaar en ouder

3,3%

Totaal

100%

Starters per leeftijdscategorie in Brussel 2019

Leeftijdsklasse

Aandeel in de starters populatie

Jonger dan 25 jaar

15,3%

25-29 jaar

21,3%

30-34 jaar

20,2%

35-39 jaar

15,2%

40-49 jaar

19,1%

50-59 jaar

7,0%

60 jaar en ouder

1,9%

Totaal

100%

Nu dinsdag, 27 oktober, online Startersdag van UNIZO

Om in te spelen op de vele vragen van kandidaat-starters en hen te helpen goed voorbereid van wal te steken, organiseren we vanuit UNIZO op 27 oktober 2020, van 9 tot 17 uur, opnieuw een 'Online Startersdag’, op www.onlinestartersdag.be. Bij de vorige editie, op 4 juni (in volle coronatijd, mikten we op 3.500 bezoekers. Het werden er uiteindelijk 8.000!

Info: De Online Startersdag, dat zijn: inhoudelijke gesprekken met ondernemers & experten, chatsessies, digitale netwerkmomenten, Facebook-live-sessies, ervaringsuitwisselingen... De startersdag staat open voor iedereen met startersplannen. Deelname is geheel gratis. Vooraf registreren op www.onlinestartersdag.be is aanbevolen.

De Online Startersdag is een initiatief van UNIZO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Logo Agentschap Innoveren en Ondernemen

Meer weten? Contacteer Anton Van Assche
M 0478/44 41 19 – E anton.vanassche@unizo.be