OPINIE Anton Van Assche in HLN: “Openingstaksen tot 10.000 euro voor nachtwinkels zijn hypocriet en een pure pestmaatregel van de gemeentes”

Op Dag van de Ondernemer houdt Anton Van Assche van UNIZO Brussel een betoog voor alle nachtwinkeliers, “de gemeente vergist zich van vijand”

Nachtwinkels zijn het type winkels dat de gemeenten zich blijkbaar niet wensen. Bron van overlast, nachtlawaai en niet altijd een fraaie bijdrage aan het straatbeeld.

Maar voor de meeste gemeenten zijn de nachtwinkels een gemakkelijke prooi voor excessieve pestbelastingen, en dus vooral een bron van inkomsten. Openingstaksen van 6.000 tot 10.000 euro zijn geen uitzondering. Dat is hypocriet: “we hebben het niet graag, maar als je betaalt, dan is het in orde”. Een pure pestmaatregel.
 
Uiteraard zijn sommige nachtwinkels niet vrij van zonden en staan ze al helemaal niet boven de wet. In het geval ze illegale praktijken herbergen, gaande van mensenhandel tot fiscale en sociale fraude, is het uiteraard de plicht van de overheid om dit gebrek aan burgerzin en concurrentievervalsende praktijken hard aan te pakken. Dit geldt trouwens voor alle handelsactiviteiten.

"Als de nachtwinkelier het bedrag van de openingstaks zou kunnen investeren in de inrichting van de etalage en de winkel, zou dit ten goede kunnen komen van het straatbeeld."
Anton Van Assche

Maar het meest storende voor UNIZO is dat de gemeente zich van vijand vergist. Het is immers niet de nachtwinkelier die de overlast veroorzaakt, maar wel zijn klanten. En om de overlast daarvan in te perken bestaat er een regelgeving, de zogenaamde GAS-boetes. Eigenlijk zijn de nachtwinkelier en de gemeente objectieve bondgenoten. Beiden hebben er belang bij dat de omgeving geen overlast ondervindt van de economische activiteit. De ‘alleenstaande’ uitbater die ’s nachts zijn winkel openhoudt, staat niet echt in een sterke positie om op te treden tegen lawaaierige klanten, laat staan dat hij (zelden een zij) het allemaal goed vindt. Recent hebben we in de Brusselse Lemonnierlaan nog kunnen zien hoe de volledige inboedel én broodwinning van een nachtwinkelier, vernield werd door vandalen.

Misschien zouden overheid en politie beter wat suggesties doen aan de nachtwinkeliers om dit samen aan te pakken. Als de nachtwinkelier het bedrag van de openingstaks zou kunnen investeren in de inrichting van de etalage en de winkel, zou dit ten goede kunnen komen van het straatbeeld. UNIZO heeft een charter gemaakt, waarbij nachtwinkelier en gemeentelijke overheid samenwerken. Ze spreken af wat ze samen gaan doen om de overlast, veroorzaakt door de klanten, te beperken. Ze bekijken samen hoe de inplanting van de nachtwinkel een positieve zaak kan zijn voor de omgeving, het straatbeeld en de strijd tegen de leegstand.

Vele nachtwinkeliers zijn eerste-generatie-migranten. Ze worden meer gedreven naar ondernemerschap door een ‘negatieve’ motivatie dan de tweede-en-derde-generatie-migranten. Ze starten een zaak omdat ze weinig andere opties hebben. Het leidt hen naar kwetsbare sectoren, waaronder handel en horeca. Sectoren waar de concurrentie hard en groot is en de marges beperkt. Ze kiezen voor een type ondernemingen, dat kan opgestart worden met relatief weinig kapitaal en zonder ‘toegang tot het beroep’. De drempel is dus laag, veel lager bijvoorbeeld dan de toegang tot de arbeidsmarkt, waar talenkennis, (erkende) diploma’s en ervaring zwaar doorwegen.

"Onze gemeenten vinden dat ze deze ondernemers, in hun beklimming van de sociale ladder, van bij aanvang moeten doen struikelen." Anton Van Assche

Misschien moeten we daarom net deze ondernemers omarmen. Ze kiezen de weg van de ‘zelftewerkstelling’ om hun economische integratie te garanderen.

Maar onze gemeenten vinden dat ze deze ondernemers, in hun beklimming van de sociale ladder, van bij aanvang moeten doen struikelen. UNIZO viert vandaag de Dag van de Ondernemer. Van àlle ondernemers! 

U kan het volledige artikel ook nalezen op de website van Het Laatste Nieuws.

Thema: Actueel