Overleg met de Brusselse regering - steunmaatregelen Coronacrisis - donderdag 2 april

UNIZO legde onderstaande eisen op tafel, met telkens ook het antwoord van de regering. 

De eenmalige compensatiepremie

UNIZO vraagt dat dezelfde ondernemers in de drie gewesten toegang hebben tot de steunmaatregelen. Er zijn onverklaarbare verschillen tussen de Gewesten. Vlaanderen heeft een bijkomende éénmalige premie van 3000 euro voorgesteld aan de ondernemers die niet verplicht moeten sluiten, maar meer dan 60 % omzetverlies lijden. Brussel moet deze optie ernstig overwegen, in het bijzonder ter ondersteuning van de creatieve en culturele sector, de freelancers, de zelfstandige zorgverstrekkers, de taxi’s, de immokantoren, chocolatiers, ….

De Brusselse regering zal volgende week een aanpassing voorstellen van de huidige premieregeling (4.000€ in geval van verplichte sluiting : zie deze site). Er zullen mogelijkheden komen voor de bedrijven die met grote omzetverliezen worden geconfronteerd en die doorlopende vaste kosten hebben. Ook de steun voor de creatieve, culturele en evenementensector ligt op tafel. Meer nieuws volgende week.

De administratie, Brussel Economie en Werkgelegenheid, bevestigde de versnelde uitbetaling van toegekende subsidies bezig is (ter waarde van ongeveer 1,5 mio €). Het onlineformulier voor de éénmalige compesatiepremie is vanaf 7 april beschikbaar via . De betalingen zullen vanaf de tweede helft van april gebeuren.

De Brusselse waarborgregeling moet worden versterkt.  

Nu de criteria en afspraken tussen de federale overheid en de banken duidelijk zijn, kan het Gewest een complementaire rol spelen. De aandacht moet hierbij vooral gaan naar de bedrijven die niet onder de federale waarborg vallen (o.a. op 1 februari een betalingsachterstand hebben van meer dan 30 dagen), waaronder start-ups en scale-ups. De Brusselse overheid moet berekenen hoeveel Brusselse bedrijven uit de ‘federale’ boot vallen. UNIZO vraagt om het bedrag van de uitstaande waarborgen te verhogen van 20 mio € naar 100 mio € en ook om de mogelijkheid voor een winwinlening in Brussel te voorzien, zoals in het Regeerakkoord staat.

Finance.Brussels en het Brussels Waarborgfonds leggen de laatste hand aan de uitwerking van de aangepaste maatregelen voor de horecaleveranciers. Als de Brusselse regering een gelijkaardige budgettaire inspanning doet als de Vlaamse, te weten ongeveer 6 % van de begroting, dan kan het Brussels gewest tot ongeveer 300 miljoen euro besteden. Uitbreiding van de middelen van het Brussels Waarborgfonds is dan één van de opties.

Tot slot benadrukte UNIZO nog het belang van het afdwingen en controleren van de veiligheidsmaatregelen. Het niet respecteren van deze maatregelen brengt uiteraard in de eerste plaats de volksgezondheid in gevaar, maar dreigt ook de economische heropleving vooruit te schuiven in de tijd. UNIZO zal ook deelnemen aan een werkgroep rond de post-corona-acties die zich buigen over de steun aan bedrijven en evenementen, de promotie van de lokale economie en het aanzwengelen van de innovatieve en toekomstgerichte bedrijfsvoering.

Meer over: Corona, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel