Pop-up huurcontract in Brussel mogelijk

Vanaf midden april 2019 zal de Ordonnantie over de handelshuurovereenkomst van korte duur in werking treden. Zo wordt voor de tijdelijke winkels een juridisch kader gecreëerd dat aangepast is om gedurende enkele maanden leegstaande winkelruimten te bezetten.

Deze handelshuurovereenkomst van korte duur, die niet langer mag lopen dan één jaar, zal toelaten de handel een nieuw elan te geven, de commerciële aantrekkelijkheid van een handelspand of een specifiek concept uit te testen, de strijd aan te binden met de winkelleegstand, maar ook jonge ondernemers aan te moedigen hun product in alle veiligheid uit te proberen.

Meerdere huurcontracten van enkele maanden na elkaar zijn mogelijk, maar na één jaar eindigt de overeenkomst van rechtswege. Er is geen stilzwijgende verlenging voorzien. Een omzetting naar een klassieke handelshuurovereenkomst moet altijd schriftelijk gebeuren.  

De huurder kan de overeenkomst opzeggen, mits een vooropzeg van één maand. De verhuurder kan een waarborg eisen van maximum één maand huurgeld.

Meer over: Brussel