UPDATE : Premie voor niet-essentiële handelszaken – NU AANVRAGEN

Deze premie is bedoeld voor de "niet-essentiële" handelszaken en sectoren die moesten sluiten in of vanaf november 2020. Handelszaken die sindsdien weer open zijn, komen ook in aanmerking voor deze premie, net als handelszaken die hun activiteit hebben voortgezet via de "take-away"- of "click and collect"-regeling. Deze premie, waarvan het bedrag varieert in functie van de vaste kosten en het omzetverlies van de onderneming, kan tot 5.000 euro bedragen.

Aanvraag indienen ?

Vanaf vandaag 25 februari kan de aanvraag hier worden ingediend.
De aanvragen zijn mogelijk tot 25 maart 2021

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie zal variëren in functie van:

  • de omvang van het omzetverlies tussen het vierde kwartaal 2019 en het vierde kwartaal 2020 (op basis van de btw-aangiften);
  • het bestaan van bepaalde vaste kosten: huur, waterverbruik, elektriciteit, gas, telefoon/internet, aflossing van hypothecaire leningen, verzekeringspremies in verband met de activiteit, sociale bijdragen, werknemers- en werkgeversbijdragen, afschrijving van investeringen).

De bedragen zouden variëren als volgt:

Ondernemingen die de forfaitaire premie van ‘fase 1’ hebben genoten, kunnen de variabele premie van ‘fase 2’ aanvragen volgens bovenstaande voorwaarden. Het bedrag van 1.500 euro dat in ‘fase 1’ is uitbetaald, zal echter worden afgetrokken van het bedrag van de premie van ‘fase 2’ waarop zij recht zouden hebben.

Bovendien, aangezien de premie van ‘fase 1’ per vestigingseenheid en de premie van ‘fase 2’ per onderneming zou worden uitbetaald, zal op ondernemingen met meerdere vestigingseenheden die 1.500 euro per vestigingseenheid hebben ontvangen (tot maximaal 5 vestigingseenheden), een eenmalige aftrek van 1.500 euro voor het verkrijgen van de premie van ‘fase 2’ worden toegepast, zodat deze ondernemingen de premie van ‘fase 2’ kunnen ontvangen (een aftrek van 1.500 euro x 5 zou immers zinloos zijn).

 

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Naast de ‘contactberoepen’, zullen dus ook de ondernemingen, die enkel in november 2020 gesloten waren, maar eventueel wel al mochten openen vanaf december 2020, deze premie kunnen aanvragen.

Dit zijn de ondernemingen die recht hebben op de premie tot 5000 € :

  1. De inrichtingen of delen van inrichtingen die behoren tot de evenementen-, culturele, feestelijke, sportieve en recreatieve sector;

Bv.: bioscopen, bowlingzalen, discotheken, zwembaden, wellnesscentra, fitnesszalen, enz.

  1. De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten = zogenaamde niet-essentiële handelszaken. Deze handelszaken kunnen hun activiteiten voortzetten via levering of via een systeem op afspraak om vooraf bestelde goederen in open lucht op te halen, met naleving van de gezondheidsregels (‘click and collect’), in tegenstelling tot de volgende zogenaamde essentiële handelszaken:

1° de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;

2° de winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten;

3° de dierenvoedingswinkels;

4° de apotheken;

5° de kranten- en boekenwinkels;

6° de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;

7° de telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;

8° de winkels voor medische hulpmiddelen;

9° de doe-het-zelfzaken;

10° de tuincentra en boomkwekerijen;

11° de bloemen- en plantenwinkels;

12° de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten;

13° de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;

14° de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen;

15° de winkels voor schrijf- en papierwaren.

  1. De delen van ondernemingen en verenigingen die diensten aan consumenten aanbieden waarbij een nauw contact is vereist of ‘contactberoepen’;

Bv.: schoonheidssalons; niet-medische pedicurezaken; nagelsalons; massagesalons; kapperszaken en barbiers; tatoeage- en piercingstudio's

  1. De delen van ondernemingen en verenigingen die diensten aan consumenten aanbieden waarbij geen nauw contact is vereist. Deze categorie omvat de dienstverlenende ondernemingen die hun deuren moesten sluiten, maar die een activiteit kunnen blijven uitoefenen door middel van ‘contact op afstand’.

Bv.: vastgoedmakelaars, enz.

PDF iconDe volledige lijst met Nace-codes vind je hier.

Voornoemde ondernemingen moeten ten minste één vestigingseenheid hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ondernemingen zullen ook moeten aantonen dat zij in 2019 een omzet van ten minste 25.000 euro hebben gehad (voor starters is er een prorata regeling). Ondernemingen die genieten van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen komen niet in aanmerking.

Fase 1 en Fase 2

In het kader van deze regeling, hebben de "contactberoepen", die hun deuren nog niet mochten heropenen, bij voorrang aanspraak kunnen maken op een eerste forfaitaire schijf van 1.500 euro (FASE 1). De informatie over deze regeling vind je hier. Voor FASE 1 kunnen GEEN aanvragen meer worden ingediend. Deze ‘contactberoepen’ (inclusief de kappers die op 13 februari heropenden) krijgen nu wel ook toegang tot de verhoogde premie (tot 5000€).

Naast deze premie is er nog de TETRA-premie aangekondigd voor de horeca, toeristische-, culturele- en evenementensector. De info daarover vind je hier.

Meer over: Corona, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel