Resultaten Brusselse barometer voor zelfstandigen

  • Wel vertrouwen maar geen enthousiasme voor het toekomstig Brussels ondernemersklimaat
  • Geen draagvlak bij zelfstandigen voor stadstol of kilometerheffing

In de zesmaandelijkse Barometer peilt de Middenstandskamer naar de gevoelens en perspectieven van de Brusselse ondernemers over de voorbije zes maanden en voor de komende zes maanden. In verhouding met de vorige bevraging (september 2018) hebben de resultaten van de afgelopen periode de verwachtingen overtroffen, maar zijn de perspectieven voor de komende zes maanden minder optimistisch.

Onzekerheid over de Brexit en de regeringsvorming na de verkiezingen liggen misschien aan de oorzaak van dit gevoel ?

Uit de resultaten van de Barometer blijkt dat de Brusselse zelfstandige ondernemers geen vertrouwen hebben in een kilometerheffing of een stadstol om de mobiliteitsproblemen op te lossen.

57 % van de ondernemers ziet geen van beide oplossingen zitten, telkens ongeveer slechts 20 % één van beide. Zeker bij de zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen is er geen draagvlak voor de kilometerheffing of de stadstol.  De overheid zal dus met andere suggesties moeten komen.

Een ander aandachtspunt is de digitale ontwikkeling, waarbij Brussel een voortrekkersrol moet blijven spelen.

Dat ook de ondernemers hier inspanningen zullen moeten doen blijkt uit de Barometer die peilde naar de ervaringen met ‘cybercriminaliteit’. 1 op 3 ondernemingen heeft al te maken gehad met een ‘cyberaanval’. Waarop bijna 60 % actie ondernam, maar 40 % dus nog geen bijkomende beveiliging installeerde tegen deze groeiende plaag.

Algemeen gesproken is het enthousiasme van de Brusselse zelfstandige ondernemers om in Brussel te ondernemen, niet groot. De omstandigheden zijn net aanvaardbaar genoeg om in Brussel te blijven ondernemen. De tevredenheidsscore blijft steken op 4,8 op 10.  Wat hun eigen situatie betreft, zowel persoonlijk als economisch, geloven ze in een status quo (score is gelijk aan 5). Een (economische) score van 4,7 wijst erop dat ze eerder licht negatief ingesteld zijn voor de komende 6 maanden.

Opvallende evoluties in de barometer zijn onder andere de stijgende tevredenheid over de eigen motivatie en die van het personeel (tabel 1.1.). Negatieve evoluties zijn vooral economisch : het orderboek dat moeilijker gevuld raakt en de gezondheid van de onderneming. Anderzijds hebben de ondernemers geen goed oog in het vinden van de noodzakelijke competenties, zowel bij eigen personeel als via externe consultancy (tabel 1.2).

Nochtans

De grootste groep Brusselse zelfstandige ondernemers zullen de komende zes maanden investeringen terugschroeven, vooral in rollend materieel, R&D, export en aanwerving van personeel. Tegenover de eerste bevraging zullen de meeste wel blijven investeren in de eigen opleiding en die van het personeel.

De volledige resultaten van de tweede golf van de barometer vindt u op www.barometervoorzelfstandigen.brussels

Meer over: Brussel
Thema: Actueel