Sociale Top – 25 september 2018 – Small Business Act blijft ook voor volgende regering prioritair

Vandaag, 25 september brachten Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en Didier Gosuin, Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding, alle leden van de Regering en de Sociale en Economische Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen voor de Sociale Top van 2018.

De Brusselse Sociale Top heeft als doel om beleidsmakers en sociale partners samen te brengen voor concreet overleg over de grote uitdagingen voor de hoofdstad. Dit overleg is het handelsmerk van de Brusselse Regering en geldt als één van de succesfactoren van het gevoerde beleid, zoals dit voortvloeit uit de « Strategie 2025 ».

De Sociale Top biedt in de eerste plaats alle partners rond de tafel de kans een balans op te maken van de projecten die het voorbije jaar zijn gevoerd en het te hebben over de prioriteiten voor het einde van deze regeerperiode om te voorzien in de autonomie van Brussel tegen 2025.

Voor dit laatste legislatuurjaar zijn de debatten toegespitst op de « top 10 » van de meest emblematische onderwerpen. Ook al resten ons nog slechts een paar maanden, toch blijft de Brusselse Regering voluit gaan met een aantal belangrijke engagementen over : de evaluatie van het KMO-plan, de goedkeuring van een industrieel plan, de voortzetting van het beleid voor de 10 grote stedelijke ontwikkelingspolen, de versterking van de beroepsopleiding, de invoering van opleidings- en tewerkstellingspolen of nog de verbetering van de mobiliteit.

Vandaag wordt de Strategie 2025 ook onder de aandacht gebracht van alle Brusselaars. Er wordt een campagne gelanceerd onder de noemer « Go4Brussels » (Go for Brussels) via de vernieuwde website www.strategie2025.brussels . Deze richt zich rechtstreeks tot het publiek voor wie deze veranderingen bedoeld zijn: de Brusselaars.

De Minister-President : « Deze Sociale Top wijst eens te meer op de uiterst positieve overlegdynamiek die wij in Brussel op gang hebben gebracht en die nergens anders bestaat. De hieraan verbonden luisterbereidheid en dialoog verrijken onze besluitvorming en bieden inspiratie voor de toekomst van de hoofdstad. Vandaag hebben we het concrete werkkader vastgelegd voor de periode die ons scheidt van de volgende legislatuur, maar de ambitie van de Strategie 2025 voor nieuwe duurzame kwaliteitsjobs, voor de economische ontwikkeling van Brussel en de verbetering van zijn attractiviteit moet nu uit het keurslijf van de beleidsperiode breken en de Brusselaars leiden naar 2025. »

Didier Gosuin : « De werkgelegenheidsgraad in het Brussels Gewest is met 56,3% nooit zo hoog geweest als vandaag. Het is een recordcijfer sinds het Gewest in 1989 het levenslicht zag. Tegelijk kenden we in 2017 een netto aangroei van 3.577 ondernemingen. Deze vooruitgang qua werkgelegenheid en economie is mede het resultaat van een efficiënte dialoog en een hoogstaand overleg met de sociale partners.  Laten we er nu voor zorgen dat deze laatste Sociale Top een bron van inspiratie kan zijn voor wie volgt. »

Anton Van Assche, Voorzitter van de Middenstandskamer schuift de realisatie van de Small Business Act naar voor als belangrijk resultaat van de Strategie 2025. “De SBA blijkt een leidraad te zijn voor de Brusselse Regering om verder te werken aan een ondernemingsklimaat dat gunstig is voor KMO’s en zelfstandigen. De hervorming van de subsidies en de verbeterde ondersteuning en begeleiding van ondernemers zijn belangrijke realisaties. Er blijven nog veel aandachtspunten, zoals de administratieve vereenvoudiging en de vermindering van de fiscale lasten. Ook de toegang voor KMO’s tot doelgroepenkortingen voor personeel en tot de openbare aanbestedingen  moet sterker gemonitord worden.“

Jan de Brabanter, Voorzitter van de Sociale en Economische Raad : « De sociale gesprekspartners wensen de nadruk te leggen op de positieve evolutie van de economische en sociale dialoog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze vaststelling berust in de eerste plaats op het begrip van de « gedeelde prioriteiten » dat door de Economische en Sociale Raad is aangebracht en betrokken kan worden op een heel aantal werven van de Strategie 2025. De toepassing van deze nieuwe normgeving, die steunt op luisterbereidheid en wederzijds respect en veeleisendheid, kent een groeiend aantal positieve voorbeelden. Daarom is het belangrijk dat we deze methode kunnen uitbouwen en over de huidige legislatuur heffen. In de acht maanden die ons resten moet nog heel wat werk worden verzet. Maar de sociale partners gaan alles in het werk stellen om bij te dragen tot de verwezenlijking van de prioriteiten die wij vandaag hebben vastgelegd. »

Perscontact :
Kabinet R. Vervoort : Lidia Gervasi 0483 591 831 – Jo De Witte 0478 452 286
Kabinet D. Gosuin : Pauline Lorbat 0485 894 745
ESR : Siham Chaouch 0487 016 264
Voorzitter Kamer van de Middenstand Anton Van Assche 0478/444.119.

Meer over: Brussel
Thema: Actueel