Stad Brussel neemt concrete steunmaatregelen voor ondernemers nav Coronacrisis. Andere Brusselse gemeenten volgen schoorvoetend.

UNIZO lanceerde aan het begin van de coronacrisis een reeks suggesties aan de Brusselse gemeenten om de getroffen ondernemers te ondersteunen. Onder andere de gemeente Schaarbeek en Sint-Joost kondigden maatregelen en concrete acties aan. De Stad Brussel bevestigt nu ook een aantal steunmaatregelen. De voornaamste zijn :

  • Schorsing van de inning van de commerciële huurgelden van de Regie en het OCMW voor de maanden april en mei 2020
  • Belastingen voor markten, kiosken en ambulante handels zullen niet voor dezelfde periode worden opgeëist
  • De jaarlijkse terrasprijs wordt met 50% verlaagd

Het is duidelijk dat de Stad deze maatregelen neemt met de handrem op. Enkel de terrasbelasting wordt gehalveerd en ook de standgelden voor ambulante handel wordt geschrapt voor de periode van sluiting. De huur die de handelaars betalen aan de Grondregie van de Stad en het OCMW wordt momenteel niet geïnd, maar van kwijtschelding is voorlopig geen sprake. De Stad is beducht voor een al te grote budgettaire impact op de begroting. Alvorens zich daartoe te engageren, wil ze meer zicht krijgen op de werkelijke impact van deze crisis. De Stad wil ook weten of ze op de steun van de andere beleidsniveaus zoals het Brussels Gewest, kan rekenen. De Stad biedt ook bijkomende administratieve en in samenwerking met BeCentral een opleidings- en ondersteuningsplatform voor e-commerce aan de handelaars aan.

PDF iconHet volledige persbericht van de Stad Brussel vindt u hier.

Bij andere gemeenten zijn er nog weinig concrete beslissingen terug te vinden. Hieronder een voorlopig overzicht van wat UNIZO al via de verschillende gemeentelijke websites heeft kunnen terugvinden:

Meer over: Corona, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel