Stadsboulevards in Brussel komen te vroeg

Donderdag 7 februari keurde de Brusselse Regering de herinrichting van het Brusselse deel van de E40 en de A12  goed. Beide autosnelwegen zullen op Brussels grondgebied worden omgevormd tot 'stadsboulevards' en de snelheidslimiet zal er stelselmatig dalen tot 50 kilometer per uur. Het idee ligt al langer op tafel en kadert in de reconversie van Mediapark, rond de VRT en RTBF-gebouwen. Maar de timing is op zijn zachtst gezegd ongelukkig. "UNIZO vraagt dat de timing van de uitvoering van dit idee wordt aangepast aan de beschikbaarheid van alternatieven", aldus Anton Van Assche, coördinator van de UNIZO-werking in Brussel.

Zoals UNIZO al meermaals heeft vastgesteld, is het in Brussel op vlak van mobiliteit blijkbaar de gewoonte om eerst een probleem te creëren en dan pas aan de alternatieven te werken. Op het einde van de E40 is immers geen overstapparking voorzien. Bovendien is de aansluiting op het openbaar vervoer van en naar het centrum zeer beperkt. Ook de heraanleg van Meiserplein en de tunnel richting Montgomery zijn niet af. De bouw van de overstapparking aan de A12 moet zelfs nog beginnen.

"Zo krijgen de ondernemers die begaan zijn met een vlotte bereikbaarheid van de stad geen kans om een omschakeling te maken, laat staan deze voor te bereiden" zegt Anton Van Assche. "UNIZO vraagt dat de timing van de uitvoering van dit idee wordt aangepast aan de beschikbaarheid van alternatieven."

Het idee achter deze stadboulevards is dat ze moeten toelaten om het binnenkomend autoverkeer te doseren en zo een vlottere doorstroming van het verkeer in de stad zelf te garanderen. Maar naast bovenvermelde ingrepen, vergt dit ook nog de afstemming van verkeerslichten en efficiënte parkeergeleidingssytemen. Ook de mogelijkheden rond ‘smart mobility’ moeten nog voorbereid en uitgewerkt worden.

"Zonder deze alternatieven zal de omvorming tot stadsboulevards gezien worden als een pestmaatregel voor de ondernemers en hun werknemers die in Brussel werken en welvaart creëren. Dat is nefast voor het imago van Brussel en voor de economie en de werkgelegenheid in de hoofdstad", besluit Anton Van Assche.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Mona Wyverkens
M 0494/49.02.13 - E mona.wyverkens@unizo.be

Meer over: Brussel, Steunmaatregelen, Mobiliteit
Thema: Actueel