TIJDELIJKE UITBREIDING STATUUT BESCHERMDE KLANT NAAR PERSONEN DIE EEN BEROEP DOEN OP HET OVERBRUGGINGSRECHT

Op woensdag 20 mei 2020 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de aanbeveling van BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, opgevolgd en een nieuw besluit goedgekeurd dat toelaat het statuut van beschermde klant uit te breiden tot nieuwe categorieën van huishoudens.

Concreet zal het statuut van beschermde klant worden uitgebreid en toegekend worden aan Brusselaars die van hun energieleverancier een ingebrekestelling hebben ontvangen en tussen 1 februari 2020 en 31 december 2020 minstens 14 dagen in tijdelijke werkloosheid gesteld waren of zijn.

Het statuut kan ook toegekend worden aan zelfstandigen die gebruik hebben gemaakt of nog steeds gebruik maken van het overbruggingsrecht. Dankzij het statuut kunnen zij gedurende een jaar na de toekenningsdatum het sociaal tarief genieten en zo tijdelijk de invorderingsprocedure van hun commerciële leverancier vermijden. Het statuut biedt ook bescherming tegen afsluiting.

Dit statuut beschermt u tegen een stroomonderbreking.  Bovendien kan u gebruikmaken van het sociaal tarief tot 1 jaar na de datum van de toekenning van het statuut en zo besparen op uw  energiefactuur. Het verbruik moet worden betaald aan de sociale leverancier: u moet dus de facturen betalen die hij u zal bezorgen. U moet ook een afbetalingsplan opstellen voor uw schuld bij de commerciële leverancier. 

De bescherming is tijdelijk en zal automatisch worden stopgezet 1 jaar na de toekenningsdatum. Na afloop van deze periode zal u terugkeren naar uw commerciële leverancier.

Hoe het statuut van beschermde klant in het kader van Covid-19 aanvragen?

Elke Brusselse huishoudelijke afnemer die schulden heeft bij zijn huidige energieleverancier kan het statuut van beschermde klant in het kader van Covid-19 aanvragen via het onlineformulier op de BRUGEL website of via het papieren formulier dat hij samen met de door zijn energieleverancier verstuurde ingebrekestelling zal ontvangen.

Meer over: Corona, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel