Toepassingsgebied Brusselse “KMO-portefeuille” breder dan Vlaamse

Deze week ligt de ordonnantie voor de steunmaatregelen aan Brusselse zelfstandigen en KMO’s, de Brusselse ‘KMO-portefeuille’, voor ter bespreking in het Brussels Parlement.

Deze herziening van de regelgeving van 2007 maakt deel uit van de Small Business Act, die de Regering uitwerkt. De bedoeling is om beter in te spelen op de verwachtingen van Brusselse kmo’s. Ook wil de Regering de bedrijven die zich inschrijven in het Brussels economisch beleid, meer belonen. In het Parlement wordt deze week de kaderordonnantie besproken. UNIZO vraagt om zeker betrokken te wordne bij het opstellen van de uitvoeringsbesluiten, die bepalend zullen zijn voor het succes van de Brusselse KMO-portefeuille.

Het ontwerp van Ordonnantie vermeldt alle mogelijke steunmaatregelen van de Brusselse ‘KMO-portefeuille’. Belangrijk daarbij is dat er nog steeds steunmaatregelen worden voorzien voor investeringen en voor opleiding en consultancy. Er zijn ook specifieke steunmaatregelen voor het opzetten van e-commerce platformen, voor renovatie tijdens openbare werken en voor ondernemingen getroffen door een specifieke gebeurtenis (dit kan bijvoorbeeld een terreuraanslag of rellen zijn). Het toepassingsgebied van deze steunmaatregelen is daarmee veel breder dan de Vlaamse KMO-portefeuille.

Anderzijds zullen de steunmaatregelen en de toekenningsvoorwaarden sterker gekoppeld worden het beleid van de Brusselse Regering. Er is veel aandacht voor de circulaire en sociale economie en ook voor de diversiteit in het personeelsbeleid en de deelname van de bedrijven aan duaal leren.  

Daardoor is deze zogenaamde rationalisering van de steunmaatregelen geen echte vereenvoudiging. Hoewel nog veel details moeten worden bepaald in de uitvoeringsbesluiten, geeft de Minister nu al te kennen dat er een groot aantal categorieën, voorwaarden, en steunpercentages zullen van toepassing zijn.

De ‘proof of the pudding is in the eating’. Het aangekondigde digitale platform voor het indienen van de steunaanvragen zal performant en gebruiksvriendelijk moeten zijn. Ook de concrete steunpercentages en toekenningsvoorwaarden, die pas in de uitvoeringsbesluiten zullen worden gedetailleerd, zullen bepalend zijn voor het succes van de Brusselse KMO-portefeuille. UNIZO vraagt dan ook om betrokken te blijven bij het opstellen van de uitvoeringsbesluiten.

 
Meer weten? Contacteer Anton Van Assche
T 02/212.25.24 - M 0478/44.41.19 - E-mail: anton.vanassche@unizo.be

Meer over: Brussel, KMO-Portefeuille
Thema: Actueel