UNIZO: 3% minder starters in eerste kwartaal 2015

In de periode januari tot en met maart daalde het aantal starters in België met 3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal startten 20.726 ondernemer ofwel 629 starters minder dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het informatiekantoor Graydon die UNIZO kon inkijken. Voor UNIZO zijn de cijfers  een bewijs dat "één vogel de lente nog niet maakt". De ondernemersorganisatie verwijst naar de goede resultaten van vorig jaar, waarbij het aantal starters voor het eerst weer toenam. Volgens UNIZO is het noodzakelijk om te blijven timmeren aan een gunstig ondernemersklimaat. De toegang tot de financiering voor startende ondernemers kan nog altijd beter. Daarnaast moeten alle overheden blijven inzetten op administratieve vereenvoudiging. Het aantal reglementeringen, de vele paperassen en de vergunningsvoorwaarden zijn voor kandidaat-ondernemers een struikelblok. Ten slotte is het sociaal statuut van zelfstandigen nog voor verbetering vatbaar. Nog al te vaak weerhoudt het beperktere sociaal statuut mensen om te starten als zelfstandige ondernemer.

In Vlaanderen nam het aantal starters met 1,8% af, van 21.355 vorig jaar naar 20.726 dit jaar. In Wallonië  is de daling ten opzichte van vorig jaar meer uitgesproken met -4,4%. Het aantal starters daalde er van 5.660 in 2014 tot 5.414 dit jaar. Brussel noteert een daling met 3,6% en telt 5.414 starters tijdens de eerste 3 maanden van 2015.

Antwerpen telt meer starters
Alle provincies laten een daling van het aantal starters noteren gedurende het eerste kwartaal, met uitzondering van Namen (+2,8%), Waals-Brabant (+1,9%) en Antwerpen (+1,2%). De andere provincies laten allemaal een daling optekenen van het aantal starters. De grootste daling is er in de provincie Luik. Daar neemt het aantal starters af met 8,8% tot 1.634 ten opzichte van 1.791 in 2014. In Vlaanderen kent Limburg de grootste daling met 5% tot 1.437 starters.

Meer over: Starten