UNIZO: Brusselse kilometerheffing niets anders dan forse belastingverhoging

Net als in Vlaanderen en Wallonië buigt de Brusselse regering zich over de modaliteiten om de kilometerheffing in te voeren. UNIZO stelt zich vragen bij het toepassingsgebied. De heffing zou namelijk gelden voor het volledige wegennet. Ook over de voorgestelde tarieven maakt UNIZO zich zorgen. De ondernemersorganisatie spreekt van een “forse belastingverhoging die geen rekening houdt met de economische impact”. “Een voertuig van 3,5 ton met een euronorm 3 motor dat jaarlijks 15.000 kilometer op gemeentewegen rijdt, kost volgens de voorgestelde tarieven bijna 4.700 euro. Dat is bijna het driedubbele van een gelijkaardig voertuig in Vlaanderen of Wallonië. Bovendien betaal je voor dat voertuig vandaag maar enkele honderden euro verkeersbelasting. Dit kun je moeilijk een budgetneutrale benadering noemen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De voorgestelde tarieven zijn volgens UNIZO buiten alle proporties. Ze zijn een regelrechte aanslag op de concurrentiepositie van de Brusselse bedrijven. “De Brusselse bedrijven en bewoners zullen de rekening voor de duurdere belevering van de stad moeten betalen”.  UNIZO wijst er ook op dat de kilometerheffing geen enkel effect zal hebben op het fileprobleem, net omdat de heffing niet geldt voor personenwagens. UNIZO vraagt een drastische daling van de tarieven en een inperking van het wegennet waarop de heffing van toepassing is.

Volgens UNIZO is er onder de gewesten een verdeelsleutel afgesproken over de verdeling van de opbrengsten van de heffing. Het is dus niet zo dat Brussel de gemeentewegen moet meenemen in het traject omdat de heffing anders te weinig zou opbrengen. Tot slot eist UNIZO flankerende- en overgangsmaatregelen met aandacht voor alle bedrijven die de impact van de kilometerheffing zullen voelen. Ze benadrukt dat de invoering van de kilometerheffing enkel kan als een overgangsfase naar een kilometerheffing voor alle wegvervoer, dus ook voor personenwagens. Ook de Economisch Sociale Raad van het Brussels Gewest bracht hierover een advies uit, met grotendeels dezelfde bezwaren.

Meer over: Vervoer, Kilometerheffing