UNIZO dient bezwaar in tegen Bestemmingsplan Heizel

  • Negatieve impact op mobiliteit en economische leefbaarheid
  • Businessplan op financieel los zand gebouwd

 
Nog tot 30 juli 2016 is het mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de wijziging van het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Heizelplateau. Volgens UNIZO dient deze wijziging enkel om het megalomaan shoppingcentrum NEO – zo’n 70.000 m² - toe te laten. Dat is voor UNIZO absoluut onaanvaardbaar en dus dient ze bezwaar in. “Het shoppingcentrum heeft geen enkele meerwaarde voor de toeristische aantrekkingskracht van het Heizelplateau en bovendien is het allesbehalve een versterking van de handelsfunctie in het centrum van Brussel. Als het Brussel menens is met de voetgangerszone in het centrum, dan moeten ze geen bijkomend buitenproportioneel shoppingcentrum bouwen op de Heizel”, klinkt het bij UNIZO. Voor alle duidelijkheid, UNIZO heeft geen bezwaar tegen de versterking van de toeristische aantrekkingskracht van deze zone, met o.a. een congrescentrum, een park, een stadion, hotels enz. Maar daarvoor is geen bestemmingswijziging nodig.  Het huidige bestemmingsplan laat dit perfect toe. UNIZO heeft vooral problemen met de impact op de economische leefbaarheid van de handel in het Brussels Gewest en de mobiliteit. Bovendien vreest UNIZO voor een financiële kater omdat er geen behoefte is aan nog meer commerciële oppervlaktes. De ondernemersorganisatie stelt zich vragen bij de coherentie van het beleid van de Stad en het Gewest op het vlak van handelsontwikkeling. UNIZO stelt de Brusselse Regering voor om het megalomaan shoppingcentrum in het NEO-Masterplan te schrappen. In dat geval dient er helemaal geen bestemmingswijziging te komen en kan de Regering onmiddellijk aan de slag met de verdere ontwikkeling van het Heizelplateau. Het zal dan wel noodzakelijk zijn om het businessplan te herzien, maar “dat is in ieders belang, want het is vandaag op  financieel los zand gebouwd”. Ook de verschillende Brusselse adviesraden, zoals de Brusselse Raad voor Mobiliteit, de Raad voor Leefmilieu en de Economisch Sociale Raad, formuleerden gelijkaardige opmerkingen. Eerder deze maand onderschreef ook het Platform voor Duurzame Economische Ontwikkeling de opmerkingen van UNIZO.

Volgens UNIZO zal dit megalomaan shoppingcentrum een negatieve impact en dus geen enkele meerwaarde bieden voor het bestaand commercieel aanbod in Brussel. Bovendien is de aantrekkingskracht van Brussel dramatisch verzwakt door de onhandige aanpak van de aanleg van een voetgangerszone in het stadscentrum, de gevolgen van de aanslagen, de sluiting van bepaalde tunnels, enz. Ook voor de verbetering van de internationale aantrekkingskracht van Brussel of het Heizelplateau, is het shoppingcentrum zinloos. Het bezoek aan een commercieel centrum is geen doel op zich voor buitenlandse toeristen. UNIZO kiest nog altijd resoluut voor een kernversterkend beleid, wat , garant staat voor leefbaarheid, op economisch, sociaal, ecologisch en cultureel vlak.
 
Economische leefbaarheid op de helling
UNIZO stelt zich ook vragen bij de economische leefbaarheid van drie commerciële centra binnen een beperkte omtrek. Ze herinnert aan het geplande Uplace en Docks Brussel niet ver van de Heizelsite. Bovendien houdt het Milieu Effecten Rapport dat de bestemmingswijziging moet onderbouwen, geen rekening met de ontwikkeling van de zogenaamde baanwinkels in en rond Brussel. Deze baanwinkels vertegenwoordigen een belangrijk arsenaal aan beschikbare commerciële oppervlakte in België en in een periode van 6 jaar (tussen 2008 en 2014) is er een grote toename geweest van dit type winkels langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw (met 49,9 % tot 72.283 m²) en in de zone Zaventem-Zuid (met 356,8% tot 62.440 m²). Ook de behoefte aan commerciële oppervlaktes daalt, o.a. door de toename van de handel via het internet. Zo stelt de studie van Idea Consult (www.detailhandelvlaanderen.be) dat er tegen 2024 in Vlaams Brabant alleen al, meer dan 500.000 m² commerciële oppervlakte te veel zal zijn.
 
Mobiliteit in het gedrang
Op vlak van mobiliteit is het shoppingcentrum de spreekwoordelijke tang op het varken. Enerzijds is het huidige aanbod van openbaar vervoer vooral gericht op de bezoekers die vanuit het centrum van Brussel naar de Heizel gaan. Maar het Heizelplateau, en het commercieel centrum in het bijzonder, mikt op een publiek dat van buiten Brussel komt. Hiervoor zijn er veel minder beschikbare alternatieven voor de auto.  Anderzijds zal het voorziene commercieel centrum leiden tot een constante stroom aan bezoekers. Dit is onverenigbaar met de evenementen, waar grote pieken van verplaatsingen moeten worden opgevangen.
 
Dreigende schuld
UNIZO veronderstelt  dat voor de regering geld de belangrijkste drijfveer is om het commercieel centrum te ontwikkelen. “Het dient om de rest van het  NEO-Masterplan te financieren”. Volgens UNIZO is  dit businessplan op los zand gebouwd. UNIZO waarschuwt dat indien het shoppingcentrum niet draait, de overheid de gemaakte schulden toch moeten financieren en bovendien een ‘dead mall’ moeten herbestemmen. 
 

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove
T 02/212.25.44 - M 0479/44.50.78 - E-mail: sanderijn.vanleenhove@unizo.be
OF Anton Van Assche, UNIZO adviseur Brussel, 0478 44 41 19

 Gezamenlijke nota ‘Platform voor duurzame economische ontwikkeling’ en UNIZO: PDF iconpbinterregionaal_platform_brussel_wijzigt_bestemmingsplan_op_maat_van_de_mall_of_europe.pdf