UNIZO doet mee aan campagne ‘Brussel, gedeelde bestemming’

Ter gelegenheid van de laatste Sociale top van deze legislatuur maakte UNIZO, samen met de Brusselse sociale partners een balans op van de Strategie 2025. Deze originele en unieke vorm van samenwerking in België, die het toelaat om de sociale partners al zeer vroeg bij het beleidsvormingsproces te betrekken, heeft tot vele concrete verwezenlijkingen geleid.

PDF iconHier vindt u de samenvatting ervan.

UNIZO maakte van de gelegenheid gebruik om twee belangrijke aandachtspunten naar voor te schuiven. Eerst en vooral de uitbreiding van de investeringen in de Smart City, het 5G-netwerk en de verdere digitalisering van de dienstverlening aan de bedrijven. Ook de verdere uitwerking van de Small Business Act zal een prioriteit blijven voor de volgende Brusselse Regering. UNIZO benadrukte vooral dat er nog werk veel is om de openbare aanbestedingen beter toegankelijk te maken voor de Brusselse ondernemingen. Ook voor de vele starters in Brussel moet een uitgebreider en diverser begeleidingsaanbod gegarandeerd blijven.  Tot slot moet er ook een budgettaire opvolging komen van de Small Business Act. Momenteel is het niet duidelijk of de voorziene budgetten wel terecht komen bij de kleine ondernemingen en zelfstandigen, waarvoor ze bedoeld zijn. En tot slot moeten ook de gemeenten ondersteund en geïnformeerd worden over de implementatie van de SBA.

UNIZO onderstreepte ook nog het belang van het Plan voor de Industrie en het Schema voor de Handelswijkontwikkeling. Beide plannen werden pas recent door de Regering goedgekeurd en moeten dus nog volledig uitgewerkt worden. Zeker voor wat de visie op de handel betreft, blaast de Brusselse regering warm en koud. De rode loper wordt uitgerold voor de promotoren van het shoppingcentrum op de Heizel, waar niemand naar vraagt. Maar voor de promotie en ondersteuning van de handel in de verschillende wijken, is er geen visie en begeleiding.

Hier vindt u beide plannen:

PDF iconPlan voor de IndustriePDF iconSchema voor de Handelswijkontwikkeling

Het voorstel van Brussels Minister-President Rudi Vervoort om, samen met de Brusselse werkgevers-en werknemersorganisaties het verkeer vlotter te laten verlopen door de druk van het binnenrijdende autoverkeer in Brussel te verminderen, zal door UNIZO gesteund worden. .
Op 5 juni, Wereldmilieudag, wordt Brussel uitgeroepen tot ”gedeelde bestemming”. Het doel is dat op die dag 15% minder wagens de hoofdstad binnenkomen en er rondrijden.  Het is uitdrukkelijk de bedoeling om een positieve dynamiek te creëren rond de gedeelde mobiliteitsalternatieven (carpooling, thuiswerk, openbaar vervoer, overstapparkings, enz.).

“We moeten de nadruk leggen op de reeds bestaande oplossingen: laten we een dag of een week lang de schijnwerpers richten op de gedeelde mobiliteit, gaande van het openbaar vervoer tot carpooling, en de pendelaars die alleen in de auto zitten, oproepen om zich op een andere manier te verplaatsen”, zo licht de Brusselse Minister-President Rudi Vervoort nader toe.

“Door ervoor te zorgen dat minder mensen alleen komen met de auto, kunnen we de files terugdringen en de levenskwaliteit in de stad verbeteren. Het partnerschap met de bedrijfswereld bewijst dat de mentaliteit veranderd is. Die andere manier van denken moet ons in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe technologieën toelaten de toekomst met meer ambitie tegemoet te zien.”, aldus Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet.

Meer over: Brussel
Thema: Actueel