UNIZO Freelancer Focus-rapport i.s.m. Graydon nv: "30.420 freelancers actief in Brussel. Een stijging met 7,3 % t.o.v. vorig jaar"

Freelancers zijn volbloed zelfstandigen: Amper 1% ambieert uiteindelijk een job als werknemer, 65% wil actief blijven als freelancer en 20% hoopt binnen afzienbare tijd zelf personeel in dienst te hebben.

Freelancen zit de afgelopen jaren volop in de lift. Zo waren er in augustus 2018 157.697 freelancers actief in Vlaanderen en Brussel, Dat is 6,6 % meer dan in augustus 2017. In Brussel telden we in augustus 2018 30.420 freelancers, een stijging van 7,3% ten opzichte van een jaar eerder.

Dat blijkt uit het nieuwste Freelancer Focus-rapport van UNIZO, in samenwerking met Graydon Belgium nv. Freelancers vinden we in alle takken van de economie. Ze kunnen actief zijn als consultant, grafisch vormgever, vertaler, copywriter, fotograaf, informaticus, gezondheidscoach... Ze kunnen actief zijn in verschillende bedrijven, sectoren of plaatsen. Eén ding staat voor UNIZO in elk geval vast: freelancers zijn zelfstandigen in hart en nieren, in weerwil van de discussies die sommigen daarover willen openen.

Aantal freelancers in Brussel, per sector

Bewust gekozen zelfstandigenstatuut

Freelancers kiezen doelbewust voor het zelfstandigenstatuut. Voordelen zoals de persoonlijke vrijheid en autonoom kunnen werken, het zelf kiezen van opdrachten en het bepalen van de eigen agenda vormen daarbij doorslaggevende argumenten. Dat freelancers echte zelfstandigen zijn, blijkt ook uit de UNIZO-enquête via Checkmarket. Amper 1% ambieert uiteindelijk een job als werknemer, 65% wil actief blijven als freelancer en 20% hoopt binnen afzienbare tijd zelf personeel in dienst te hebben. Op de vraag “Met alles wat u nu weet, zou u opnieuw starten als freelancer?” antwoordt 88% ja, 5% nee en 7% weet niet. Deze vaststelling staat in schril contrast met de stelling van sommigen, waaronder vakbonden, dat freelancers voornamelijk schijnzelfstandigen zijn die gedwongen worden om als zelfstandige te werken. UNIZO verzet zich tegen die redenering, die in de praktijk niet blijkt te kloppen. Tegelijk verzet UNIZO zich tegen een soort 'tussenstatuut', dat regelrecht in zou gaan tegen de manifeste wil van de freelancers om als zelfstandigen te werken.

Die bewuste keuze om als zelfstandige te werken, verhindert de freelancers echter niet om zich zorgen te maken over hun sociaal statuut (56% van de ondervraagden geeft dit aan als voornaamste kopzorg). Net zoals álle zelfstandigen overigens.UNIZO ondersteunt de vraag van de freelancers dan ook om het sociaal statuut van de zelfstandigen verder te harmoniseren richting de sociale bescherming die werknemers en werklozen genieten. Prioriteiten daarbij zijn een verdere verbetering van de pensioenberekening van de zelfstandigen, het uitbouwen van een betere bescherming tegen economische moeilijkheden en werkloosheid en het toekennen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die gebaseerd zijn op het vroegere inkomen (in plaats van het huidige forfaitaire bedrag).
65% is tevreden tot zeer tevreden over inkomen

Over hun huidige inkomen zijn de meeste freelancers overigens best tevreden. Zo geeft 65% aan goed tot zeer goed te verdienen en zich geen zorgen te maken. (Vorig jaar was dat nog 56%). 25 % verdient net genoeg om rond te komen. (Vorig jaar was dat nog 30%). 11% geeft aan te weinig te verdienen en verwacht in de toekomst financiële problemen. (Vorig jaar was dat nog 14 %). Meteen wordt hiermee het cliché ontkracht van de ploeterende freelancer, die tegen wil in het statuut belandde en elke maand moet vechten om te overleven. Al loopt het freelancersleven uiteraard niet altijd over rozen. Zo maakt menig freelancer zich wel eens zorgen over voldoende opdrachten voor de toekomst (49%), vloekt hij op tijd en stond over te hoge lasten (39%) en ligt hij wel eens wakker van de druk op de freelancerstarieven (31%). Ook de combinatie werk en privéleven (29%) en slechte betalers (25%) vormt stof voor bezorgdheid, evenals de toenemende concurrentie van onder meer bijklussers (17%).

Net als voor alle 'kleine zelfstandigen' vraagt UNIZO een betere bescherming van freelancers in B2B-relaties met grote, machtige opdrachtgevers. Dat kan onder meer door bepaalde 'verboden clausules' of 'onrechtmatige bedingen' in te schrijven in het contractenrecht, waardoor freelancers niet kunnen ten onder gaan aan onredelijke contracten die ze onder druk van een grote opdrachtgever zouden ondertekenen. Ook een strengere regelgeving op vlak van betalingstermijnen en het aanscherpen van het betalingsbevel behoren tot de UNIZO-prioriteiten om het leven van freelancers comfortabeler te maken.

Waarom doen opdrachtgevers beroep op freelancers?

Voor de eerste keer dit jaar werden ook opdrachtgevers bevraagd over het waarom van hun samenwerking met freelancers. "Tijdelijk behoefte aan gespecialiseerde kennis" (59%), "tijdelijke pieken in het gewone werk" (49%) en de "ondernemersmentaliteit en flexibiliteit van de freelancer" (47%) waren daarbij de Top 3-antwoorden. De tevredenheid over de samenwerking met freelanders blijkt overigens hoog, met een gemiddelde score van 8,3 op 10 voor flexibiliteit en het nakomen van gemaakte afspraken en 8 op 10 voor expertise.

  • Uitgebreide UNIZO-freelancerswerking Doorheen het jaar en vooral tijdens de momenteel lopende 'Week van de Freelancer', helpt UNIZO freelancers met info en advies, met praktische webinars en netwerkactiviteiten... via haar 'Love To Be Free'-freelancerswerking. Voor het volledige aanbod kijk op www.weekvandefreelancer.be.
  • Voor het volledige Freelancer Focus-rapport 2018 kijk op www.unizo.be/freelancerfocus.
  • Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans (M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be)
Meer over: Brussel
Thema: Actueel