UNIZO, Graydon en UCM: 4,7% meer starters in België

Voor het eerst sinds 2 jaar over de kaap van 80.000 starters
Toch opletten voor voorbarig optimisme: blijven investeren in ondernemersklimaat
Kandidaat-starters kunnen terecht op UNIZO Startersweek

Vorig jaar startten 81.107 ondernemers een zaak. Dat zijn er ruim 3.600 meer dan in 2013, ofwel een stijging van 4,7 procent. Dat blijkt uit de Startersatlas 2015, de jaarlijkse publicatie van UNIZO, Graydon en UCM. Voor het eerst sinds 2 jaar overschrijdt het aantal starters de kaap van 80.000 en zit opnieuw boven het niveau van 2011. UNIZO noemt de cijfers “goed nieuws voor het ondernemerschap”.

“Het stijgend aantal starters lijkt erop te wijzen dat de economie zich wat herstelt”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De ondernemersorganisatie waarschuwt evenwel voor al te veel optimisme. De cijfers voor het eerste kwartaal van 2015 geven aan dat we wellicht op een status quo zullen eindigen t.o.v de situatie vorig jaar. De stijging van het starters vorig jaar is vooral toe te schrijven aan de sterke stijging in Vlaanderen. In Wallonië gaat het aantal starters er op achteruit. Tegelijk presteert België globaal genomen zwak qua starterspercentage, de verhouding starters tot het totaal aantal ondernemingen (studie Europese Commissie 2015). We bengelen achteraan ten opzichte van de andere Europese landen. Dat wijst op een ongunstig ondernemersklimaat voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en natuurlijke expansie. UNIZO blijft dus hameren op een gunstig ondernemersklimaat. De ondernemersorganisatie wijst op een aantal noodzakelijke maatregelen. Zo moet de toegang tot financiering voor startende ondernemers beter. Uit recent UNIZO-onderzoek (i.s.m. de UAntwerpen) blijkt dat 16 % van de ondernemers in het algemeen en 66 % van de starters (in het bijzonder) te maken krijgt met een gedeeltelijke of volledige kredietweigering. Daarnaast moeten alle overheden blijven inzetten op administratieve vereenvoudiging. Het aantal reglementeringen, de vele paperassen en de vergunningsvoorwaarden zijn voor kandidaat-ondernemers een struikelblok. Ten slotte is het sociaal statuut van zelfstandigen nog voor verbetering vatbaar. Nog al te vaak weerhoudt het beperktere sociaal statuut mensen om te starten als zelfstandige ondernemer. UNIZO en Graydon stelden de Startersatlas 2015 op 8 mei voor op de UNIZO Startersweek. www.startersweek.be

In Vlaanderen stijgt het aantal starters met 7,6%. In Brussel stijgt het aantal starters ook maar minder sterk dan in Vlaanderen. Het aantal starters komt er in 2014 uit op 11.205 nieuwe ondernemingen wat gelijk staat met een stijging van 3,1%. Wallonië laat een zeer beperkte daling optekenen met -0,2% of 54 starters minder ten opzichte van het voorgaande jaar. In Vlaanderen starten per 1.000 inwoners 6,4 ondernemers. Dat komt neer op 1 startende ondernemer per 156 inwoners.

BVBA populairste vennootschapsvorm
De BVBA blijft afgetekend de belangrijkste vennootschapsvorm met een aandeel van 18,4%. Dit is een status quo ten opzichte van 2013. Het gewicht van de BVBA als belangrijkste vennootschapsvorm is wel afgenomen in vergelijking met 2008 toen BVBA’s voor een kwart van de totale starterspopulatie instonden. Samen met de eenmanszaak vertegenwoordigt de BVBA een aandeel van 80,1% van de totale bedrijvenpopulatie.

Meeste starters in de dienstensector
Vorig jaar startten ruim 30.000 starters in de dienstensector, ofwel 37% van het totaal aantal starters. De tweede grootste sector op het niveau van de hoofdgroepen zijn de vrije beroepen. Zij hebben een aandeel van 15,8% in het totaal aantal starters in 2014 met in totaal 12.778 starters. De bouwsector volgt met een aandeel van 10,5% of 8.496 starters en de detailhandel met een aandeel van 9,4% of 7.622 starters. Als we het aantal starters per individuele nacecode vergelijken, stellen we vast dat de adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering opnieuw de ranglijst aanvoeren met in totaal 3.612 starters. Op de tweede plaats komen dit jaar de verpleegkundige activiteiten met in totaal 1.930 starters. Op de derde plaats staan de ambulante revalidatietechnieken met 1.887 starters. De top 5 wordt vervolledigd met de sector overige detailhandel (1.709 starters) en activiteiten van advocaten (1.642 starters).

69% overleeft de eerste 5 jaar                               
Na vijf jaar is nog 69,1% van de opgestarte ondernemingen actief. Concreet betekent dit dat van de 77.712 opgestarte bedrijven in 2010 er begin 2015 nog 53.677 actief zijn. 31 % of 24.035 ondernemingen overleefden de eerste 5 jaren dus niet. De hoogste overlevingsgraad vinden we bij de vrije beroepen. Van alle starters die in deze sector 5 jaar geleden werden opgericht, is vandaag nog 90% actief. Ook de industrie haalt een hoge overlevingsgraad met 78%. De laagste waarden inzake overlevingsgraad vinden we bij de horeca. Daar overleeft slechts de helft (53%) van de starters de eerste 5 jaar.

Antwerpen meeste starters
Met 12.952 nieuw opgestarte ondernemingen (16% van de totale starterspopulatie) gaat de provincie Antwerpen de andere provincies ruim vooraf. Op de tweede plaats volgt Brussel met 11.205 nieuw gestarte ondernemingen of een aandeel van 13,8%. Oost-Vlaanderen komt op een derde plaats met 9.800 starters (12%). De provincies met het kleinste aantal starters zijn terug te vinden aan Waalse zijde, met als uitschieters Luxemburg (1,8%), Namen (3,7%) en Waals-Brabant (4,2%). In Vlaanderen is de stijging van het aantal starters het meest uitgesproken in West-Vlaanderen. Het aantal starters stijgt er met 12% ten opzichte van 2013. Hoewel de stijging in West-Vlaanderen dit jaar het sterkst is, was de daling er in 2013 ook het sterkst met een achteruitgang van 8,1%. Alle andere Vlaamse provincies laten een stijging van het aantal starters optekenen van 5,8% tot 8,1%.

10% van de starters neemt personeel in dienst
Vorig jaar nam 10,5% van de starters personeel in dienst binnen het eerste jaar. Van de ondernemingen die 5 jaar geleden werden opgericht en nu nog actief zijn, stelt 18,4% momenteel personeel tewerk.

UNIZO Startersweek
UNIZO en Graydon stelden de Startersatlas voor de op de UNIZO Startersweek in Antwerpen. UNIZO organiseert deze beurs van nog tot en met morgen 9 mei. Kandidaat-starters kunnen op de Startersweek terecht voor infosessies, persoonlijk advies van experten en alle mogelijke informatie aan één van de standen op de Startersmarkt. Ze kunnen er ook met Bekende Vlamingen onder de lakens duiken om van hen te leren hoe zij het aanpakten. Er schreven ruim 2.500 starters in. Kandidaat-starters kunnen het hele jaar door terecht bij de adviseurs van de UNIZO Startersservice voor begeleiding. www.startersservice.be

Voor de volledige Startersatlas: https://www.unizo.be/publicaties/andere/startersatlas-2015

Meer over: Starten