UNIZO houdt pleidooi voor herziening gemeentelijke belastingreglementen

In een brief aan de 19 Colleges van Burgemeester en Schepenen van de Brusselse gemeenten, lanceerde UNIZO een oproep om de belastingreglementen ten laste van ondernemers te herzien. In eerste instantie bepleit UNIZO een afschaffing of in elk geval een beperking van deze belastingen. Ze zetten immers een domper op het ondernemersenthousiasme, omdat ze in de meeste gevallen bovenop de bestaande en gekende belastingen komen.

In sommige gevallen zijn het echte ‘verrassingstaksen’, waar de ondernemer zich amper van bewust is. Als ondernemers niet op de hoogte zijn van een bepaalde belasting, dienen ze geen aangifte in. UNIZO stelt vast dat in sommige belastingreglementen dit automatisch leidt tot een buitensporige belastingverhoging van 100% tot 250%! Dit is pure geldklopperij. UNIZO stelt daarom voor dat er een procedure van informatie en waarschuwing wordt uitgewerkt. Als de gemeente het adres kan vinden om de ondernemer een belastingaanslag op te sturen, dan kan ze ook eerst een communicatie of waarschuwing verzenden. UNIZO stelt zich ook vragen bij belastingen die voortbouwen op vergunningen (voor terrassen, uitstallingen op de openbare weg, …). In veel gevallen is het innen van de belasting belangrijker dan het doen naleven van het reglement. Sommige belastingen willen ook een bepaald gedrag ontmoedigen (verdelen van papieren folders, beperken van lichtreclame, …). Dit kan het omgekeerde effect hebben: de onderneming betaalt en stelt toch het ongewenste gedrag.

UNIZO verzamelde een aantal problematische formuleringen en gaf er ook suggesties én goede voorbeelden bij. Zo hoopt ze dat de Colleges van Burgemeesters en Schepenen te inspireren om met enkele eenvoudige ingrepen de gemeentelijke belastingreglementen te verbeteren.

De voornaamste elementen uit de brief zijn:

  • de afschaffing van bepaalde belastingen
  • afzien van een verhoging van de belasting of de uitbreiding van het toepassingsgebied
  • de impact van een bepaalde belasting in vraag te stellen. Leidt de belasting tot het gewenste effect?
  • de informatie over deze belastingen zo optimaal en zo gericht mogelijk organiseren
  • de informatieprocedure, die aan de belastingaanslag van een individuele onderneming voorafgaat, optimaliseren
  • de boeteclausules bij het niet aangeven van een bepaalde belasting tot een redelijke proportie herleiden.

Je kan hier de volledige PDF iconbrief lezen en ook de PDF iconsuggesties die UNIZO verzamelde.