UNIZO over Brusselse kilometerheffing: "Zonder afstemming en voldoende vervoersalternatieven wordt dit een stadstol."

UNIZO stelt zich vragen bij de plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de invoering van een kilometerheffing, terwijl de Vlaamse partijen er blijkbaar niet meer willen van weten en het Waalse gewest aan de invoering van een wegenvignet denkt. "Bij UNIZO hebben we altijd klaar en duidelijk gezegd dat een slimme kilometerheffing, als onderdeel van een ruimer plan voor een mobiliteitsshift, absoluut bespreekbaar is. En dat standpunt is niet veranderd", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Daarbij blijven we echter tegelijk zeggen dat hierover onderling overleg en afstemming moet gebeuren tussen de drie gewesten om tot een eenvormig beleid voor het totale Belgische grondgebied te komen. Een doortastende en werkbare mobiliteitsaanpak creëer je niet door naast elkaar te werken. Dat geldt voor de kilometerheffing, maar net zo goed voor de aanleg van fietspaden die niet zomaar aan de gewestgrenzen kunnen doodlopen, voor het openbaar vervoer dat gewestoverschrijdend vlot op elkaar moet inhaken... Zoals het er nu voor staat, gaat de autonome aanpak van Brussel vooral de Vlaamse en Waalse pendelaars treffen. Temeer omdat de Brusselse regering niet tegelijk voldoende alternatieven voorziet voor de autopendelaars. Waar blijven intussen, bijvoorbeeld, de randparkings met vlotte aansluiting op het Brussels openbaar vervoer?"

UNIZO prijst het feit op zich dat de Brusselse regering maatregelen neemt om tot een mobiliteitsshift te komen. "Maar door die 'solo slim'-aanpak zal de beloofde budgetneutraliteit enkel voor de eigen, Brusselse inwoners gelden, waardoor het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden en er sprake is van een 'stadstol' voor al wie niet in Brussel woont en het gewest binnenrijdt. Dat kan natuurlijk niet", gaat UNIZO-topman Danny Van Assche verder.

"Werk samen!", luidt dan ook het gekende credo van Danny Van Assche ten aanzien van de gewesten. In haar dit voorjaar gelanceerde speerpunten voor de mobiliteit formuleert UNIZO heel wat concrete voorbeelden van noodzakelijk overleg en afstemming van werken. "Om onze mobiliteit uit het slop te trekken moeten alle partijen en regeringen samen een visie en plan van aanpak op lange termijn ontwikkelen. Een slimme kilometerheffing voor het ganse grondgebied kan voor UNIZO overigens enkel als onlosmakelijk deel van dat plan, waarin tegelijk ook voldoende alternatieven moeten worden voorzien. Zonder die alternatieven komt zo'n heffing immers neer op een platte belastingverhoging."

Info: U kan hier het de dit voorjaar gelanceerde integrale mobiliteitsvisie van UNIZO downloaden...

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be