UNIZO over Brusselse mobiliteitsplannen: Stadstol niet invoeren aan 100km/uur !

Regering voert verschillende mobiliteitsingrepen te snel in, waardoor het draagvlak wegvalt.

Vandaag kondigt Minister Van den Brandt de concrete invoering van de Zone 30 aan vanaf 1/1/2021. Morgen beslist de Regering mogelijks over de invoering van een Brusselse stadstol. Deze maatregelen komen bovenop de aanleg van 40km fietspaden, de aangekondigde dieselban tegen 2030, het schrappen van 65000 parkeerplaatsen, enzovoort.

Deze maatregelen zouden kunnen bijdragen aan een gunstig Brussels ondernemingsklimaat, maar het uitgangspunt is nog wel steeds de auto als grote boosdoener. Dat is niet de geest van het GoodMove-mobiliteitsplan.  Dat heeft namelijk als grote verdienste dat het streeft naar een evenwichtige mobiliteit en zoekt naar de juiste plaats voor elke weggebruiker en reiziger, wat meer is dan enkel het wegjagen van de auto.  Maar met de aankondiging van de stadstol krijgen de automobilisten dat gevoel van weggejaagd te worden helemaal terug. De stadstol straft de keuze voor de auto af, zelfs in de gevallen dat het een ‘Good Choice’ is of een degelijk alternatief er simpelweg niet is. 
Er wordt geregeld verwezen naar andere steden die een gelijkaardige stadstolzone ingevoerd hebben. Op onderstaande kaart heeft UNIZO de zones van London, Milaan en Stockholm op de kaart van Brussel geplakt. Daaruit blijkt dat deze zones een veel kleiner gebied omvatten dan het gebied dat de Brusselse regering voor ogen heeft, namelijk het volledige Gewest. 
In grote lijnen komt het erop neer dat een stadstolzone rond de Brusselse Vijfhoek nog het best de vergelijking met de andere stadstolzones kan doorstaan. Een Brusselse stadstolzone voor het hele Gewest zal vooral een groot concurrentieel nadeel vertonen voor alle economische activiteiten en bedrijventerreinen die zich in Brussel in de zogenaamde eerste en tweede kroon bevinden. 

De vele veranderingen die op til staan volgen elkaar snel op en voeden een negatieve houding ten aanzien van Brussel.  Bovenop al deze aangekondigde aanpassingen, waarvan bewoners en bezoekers de impact en de voordelen nog niet hebben kunnen ervaren, eenzijdig een stadstol invoeren, zou Brussel zuur kunnen opbreken. Heeft Brussel wel voldoende aantrekkingskracht (dezelfde als Milaan, Stockholm en London ?) op bezoekers en bedrijven om de drempel van de stadstol te nemen of te betalen? Zullen ze geneigd zijn om de tol te betalen of kiezen ze eerder voor Gent, Antwerpen of Leuven, allen op een boogscheut van Brussel? En hoever staan we met de reeds lang aangekondigde alternatieven, zoals het Gewestelijk Expres Net, de overstapparkings, het ééngemaakt tarief voor het openbaar vervoer, het Brabantnet,... ?

Ondernemers doen mee maar vragen meer geduld
Ondernemers hebben geen probleem met een Low Emission Zone, op voorwaarde dat ze de tijd krijgen om hun wagenpark aan te passen aan de nieuwe normen. Ondernemers hebben geen probleem met betalend parkeren, op voorwaarde dat er plaats is om te werken, te laden en te lossen en te bedienen of te verzorgen. Ondernemers hebben geen probleem met een Zone 30, wanneer het ook als een minimum haalbare snelheid wordt nagestreefd. Ondernemers hebben geen probleem met bijkomende afgescheiden fietspaden, op voorwaarde dat plaats voorzien blijft voor efficiënt auto- en openbaar vervoer. Ondernemers hebben geen probleem met de omschakeling van diesel naar elektrisch in stedelijke centra, op voorwaarde dat de laadinfrastructuur voorhanden is en de afschrijvingstermijnen van het huidige wagenpark worden gerespecteerd. Maar ondernemers weten ook dat veranderingen tijd kosten. Dat veranderingen best geleidelijk en  in overleg worden doorgevoerd. Dat garandeert een breder draagvlak, meer respect en begrip voor de veranderingen en de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.
UNIZO en de aangesloten sectororganisaties willen de Brusselse overheid vragen om eerst de huidige aanpassingen tot een goed einde brengen. Ze vragen om in dialoog te gaan om tot een gedragen tempo te komen en om de bedrijven de kans te geven zich geleidelijk aan te passen aan het veranderende mobiliteitslandschap. Tegelijk vraagt UNIZO om in deze moeilijke en onzekere periode voorrang te geven aan overleg en samenwerking tussen de drie gewesten omtrent een gemeenschappelijk en toegankelijk systeem van slimme kilometerheffing. 

PDF icon Het volledige pamflet vindt u hier.

Meer over: Brussel, Mobiliteit
Thema: Actueel