UNIZO over maatregelen Brusselse regering heropleving Brussel: positieve communicatie plus afschaffen uithangbordentaks

Imago niet alleen op papier, maar ook op het terrein

In een ontmoeting met onder andere UNIZO lichtten Brussels minister-president Vervoort en minister van Economie Gosuin de maatregelen toe die de Brusselse economie na de recente gebeurtenissen moeten doen heropleven. Het gaat daarbij om een imagocampagne en enkele economische maatregelen zoals de uitbreiding van de Waarborgregeling en het tijdelijk opschorten van de Citytaks. UNIZO juicht deze initiatieven uiteraard toe, maar wijst er op dat ‘tijd’ de grootste vijand is. “Het uiteindelijke doel is om weer permanent horden bezoekers naar de stad te lokken met een bijhorende omzetstijging als gevolg”. Volgens UNIZO is een imagocampagne met een sterke look and feel die alle bevoegdheidsniveaus bundelt één van de voorwaarden. Belangrijk daarbij is dat ondernemers zelf ook van de imagocampagne gebruik kunnen maken. Zij moeten de boodschap kunnen uitdragen naar hun klanten en contacten. Dat werkt versterkend.  “Maar het belangrijkste is natuurlijk dat Brussel niet alleen op papier een goed imago heeft. De stad moet prioritair aandacht geven aan de netheid, veiligheid, bereikbaarheid – veilige tunnels en een operationeel parkeergeleidingssysteem –  en een efficiënt bestuur. Daarnaast vraagt UNIZO om de uithangbordentaks tijdelijk of definitief af te schaffen. Bedrijven die de omstandigheden proberen te keren door te investeren in opleiding en communicatie, moeten hiertoe de middelen krijgen. UNIZO vraagt de ondernemers om zelf ook hun steentje bij te dragen. Velen zagen hun omzet dalen, maar de meesten kunnen nog steeds rekenen op heel wat vaste klanten die hen doorheen deze moeilijke periode helpen . UNIZO nodigt haar leden uit om die in de bloemetjes te zetten. “Vandaag focussen we misschien te veel op de klanten die wegblijven, in plaats van de klanten die er nog zijn te bedanken”.  UNIZO lanceert zelf alvast opnieuw de oproep om de Brusselse horeca en handel te steunen door gewoonweg ergens te gaan eten of te winkelen. Ze stelt voor om die ervaring via sociale media te delen met de hashtag #BeBrussels4lunch of #BeBrussels4shopping.

Het (tijdelijk) afschaffen van uithangbordentaks kan op dezelfde manier als de tijdelijke opschorting van de Citytaks, namelijk via het fiscaal compensatiefonds. Deze forfaitaire gemeentelijke belasting treft alle handelaars, en niet enkel de horeca. Getroffen ondernemingen zullen dit als een belangrijke geste van begrip en solidariteit beschouwen. 

Maatregelen Brusselse regering
Om het imago van Brussel opnieuw op te poetsen gaat de minister-président in binnen- en buitenland op tournee gaan om de troeven van Brussel in de verf te zetten. Ook nodigt de regering de internationale pers- en reiswereld naar Brussel uit om het opnieuw positief onder de aandacht te brengen.  De economische maatregelen – uitbreiding Waarborgregeling en (tijdelijk) afschaffen Citytaks – komen bovenop de inspanningen van het federale niveau, zoals bijvoorbeeld uitstel van betaling van sociale bijdragen en de uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid. Al deze maatregelen zullen bijdragen aan het verminderen van het aantal ontslagen en het aantal faillissementen.

Meer over: Belastingen