UNIZO pleit voor meer zorgvuldigheid in Brusselse Parlementscommissie Covid 19

Donderdag 3 december nam UNIZO het woord in de Speciale Coronacommissie van het Brussels Parlement. Samen met UCM en de andere sociale partners gaven ze hun visie op de crisis en de relancemaatregelen weer aan de Brusselse parlementsleden.

UNIZO en UCM hielden een pleidooi voor een versterking van de financiële steunmaatregelen die het Gewest tot nu toe al doorvoerde. Het gaat dan over het verhogen van het budget voor het Brussels Waarborgfonds en het invoeren van een permanent systeem van achtergestelde leningen. UNIZO vroeg ook meer individuele begeleiding voor ondernemers. Gratis advies op maat is maar zinvol als het ook leidt tot effectieve aanpassing van  het businessmodel van de onderneming, het invoeren van e-commerce of het investeren in duurzame transitie. Via de bestaande subsidies voor consultancy kan de toegang tot expertise sterk verbeterd worden voor de KMO’s.

De volledige presentatie van UCM en UNIZO vindt u hier (van minuut 30:10 tot minuut 57:30).

UNIZO antwoordde ook nog op de vele vragen van de parlementsleden. Dat kan u bekijken vanaf minuut 3.42.15. Daarin gaf Anton Van Assche aan dat gratis advies en begeleiding interessant kunnen zijn,  op voorwaarde dat er ok garanties zijn dat het advies wordt opgevolgd en tot verandering in de bedrijfsvoering kan leiden. Daar moeten dan middelen voor beschikbaar zijn. Over de steunmaatregelen is uiteraard het laatste woord nog niet gezegd, maar het is duidelijk dat de overheid niet gemakkelijk de selectie kan maken tussen bedrijven die gezond waren voor de crisis, en de andere. De overheid moet objectief moet zijn, de steunmaatregelen moeten goed en snel doorgevoerd worden, en dat kan leiden tot keuzes die niet noodzakelijk doelgericht zijn.  Daarom kan de overheid best kiezen voor maatregelen met een groot multiplicatoreffect. Dat effect moet ervoor zorgen dat de samenwerking tussen bedrijven, waar sommigen het zeer goed doen, tegenover andere waar het barslecht gaat, kan gestimuleerd worden. Het ging ook nog over de aantrekkingskracht van Brussel en de rol die Visit.brussels zou kunnen spelen om Brussel beter in de markt te zetten, in het bijzonder richting Vlamingen en Walen. De stadstol is uiteraard geen maatregel die sympathie zal opwekken.

Aan het einde van zijn uiteenzetting riep Anton Van Assche, de coördinator van de Brusselse UNIZO-werking de Brusselse overheid op tot meer ‘zorgvuldigheid’. UNIZO wil dat de Regering meer rekening houdt met de effecten of de impact op ondernemers van de maatregelen die ze neemt. Er wordt te lichtzinnig gedaan over ogenschijnlijk kleine belastingen of maatregelen, die het ondernemersklimaat volledig verzieken. Bekijk die oproep vanaf minuut 3.50.00.

Meer over: Corona, Brussel
Thema: Actueel