UNIZO-reactie op het Relance plan van de Brusselse Regering

Op 2 juli keurde de Brusselse regering een eerste pakket van maatregelen goed voor de ondersteuning van de Brusselse ondernemers en bewoners die getroffen zijn door de Coronacrisis. Een tweede pakket aan maatregelen wordt begin september, samen met de sociale partners, waaronder UNIZO, verder besproken.

De derde doelstelling van het relanceplan (‘andere gewoontes aannemen en veerkrachtiger reageren op toekomstige crisissen’) is essentieel. De keuze voor duurzame economische transitie is de ‘way to go’. Dit kan natuurlijk niet zonder eerst een degelijke ondersteuning aan te bieden aan de getroffen ondernemers en werknemers, werkzoekenden en inwoners van het Gewest, (de eerste en tweede doelstelling van het relanceplan). Als zij compleet uitgeteld in de touwen hangen, kan er van duurzame transitie geen sprake zijn. Daarnaast moeten de ondernemers die sterk waren in dit domein, of al meerdere stappen hebben gezet, de meeste aandacht krijgen om de voorbije inspanningen en investeringen niet verloren te laten gaan.

UNIZO formuleert enkele algemene aandachtspunten op het relanceplan.

  1. Het relanceplan moet leiden tot een blijvende versterking en een verhoogde efficiëntie van het Brussels netwerk ten dienste van de bevolking en de ondernemers. De werkwijze van ‘projectoproepen’, kan weliswaar nieuwe impulsen geven en is budgettair eenvoudig te beheren, maar biedt onvoldoende garanties op een blijvende impact.
  2. Gezien de middelen beperkt zijn, zou maximaal gestreefd moeten worden naar een multiplicatoreffect, waarbij elke geïnvesteerde €  leidt tot bijkomende investeringen door de andere betrokken partijen. Nieuwe initiatieven, die niet of weinig voorbouwen op bestaande ervaring of mogelijks weinig gedragen zijn, zijn hiervoor minder geschikt.
  3. Samenwerking moet ook in deze relancestrategie ‘top of mind’ zijn. Het bundelen van de krachten tussen overheid en ondernemingen en het uitvoeren van de initiatieven waarvoor het grootst mogelijke draagvlak bestaat, zullen ervoor zorgen dat de 2 bovenstaande voorwaarden vervuld zijn.

Helaas  is  deze crisis nog niet voorbij  en voor bepaalde sectoren is een risicoloze, veilige, kwaliteitsvolle en rendabele heropstart nog niet aan de orde. Voor deze sectoren zullen er nieuwe steunmaatregelen moeten worden  uitgewerkt of reeds gebruikte steunmaatregelen  opnieuw moeten worden verlengd of hergebruikt.   Tijdens de relance zal er dus aandacht moeten blijven voor het indijken van de verspreiding van het virus door een handhavingsbeleid en het zorgvuldig monitoren van de veiligheidsmaatregelen in evenwicht met de broze relance-initiatieven van de ondernemers en de draagkracht van gezondheidswerkers en veiligheidsdiensten. Zie daarvoor de Open Brief die UNIZO begin augustus aan de Brusselse beleidsverantwoordelijken richtte.

In deze tabel permitteert UNIZO zich een rangschikking te maken van de voorgestelde maatregelen, volgens hun gedragenheid, blijvende impact en multiplicatoreffect. Focus ligt op de maatregelen waarover de Brusselse Regering nog geen beslissing heeft genomen en waar ook nog budgettaire arbitrages moeten worden gemaakt.

 

Meer over: Corona, Steunmaatregelen, Steunmaatregelen Brussels Gewest
Thema: Actueel