UNIZO schiet praktijktesten Brussel af. "Het gewest is hier niet eens voor bevoegd"

UNIZO reageert verrast en afwijzend op de aangekondigde invoering van praktijktesten in het Brussel Gewest. "Onverantwoord dat Brussel hier solo slim speelt en de vlucht vooruit neemt in een dossier waarover op federaal niveau nog heel wat onenigheid bestaat. Temeer daar het gewest hiermee haar bevoegdheid overschrijdt", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. "Minister De Baets en de Brusselse regering kúnnen die praktijktesten niet invoeren." Het zit UNIZO bovendien erg hoog dat Brussel net nu met deze aankondiging komt, amper twee dagen nadat de werkgevers bij minister Peeters een alternatief anti-discriminatieplan indienden, met daarin een reeks constructieve in plaats van repressieve actiepunten om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Praktijktesten kunnen voor UNIZO alleen op eigen initiatief van bedrijven of sectoren, als onderdeel van hun kwaliteits- en antidiscriminatiebeleid.
 
UNIZO roept de Brusselse regering op de aangekondigde invoering van praktijktesten binnen het gewest onmiddellijk te herroepen. "Zoniet zullen we via juridische weg duidelijk maken dat Brussel haar bevoegdheid hier overschreden heeft", aldus nog Karel Van Eetvelt.
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be

Thema: Personeel