UNIZO stelt prioriteiten voor relance voor op Sociale Top met Brusselse Regering

Vandaag vond de Sociale Top plaats, een jaarlijks overleg tussen de sociale partners en de Brusselse Regering. De leidraad voor de samenwerking tussen deze partijen blijft de Strategie 2030. De plannen werden geactualiseerd en aangepast aan de behoeften tengevolge van de coronacrisis.

UNIZO bevestigde nog eens haar vertrouwen in het sociaal overleg omdat het ervoor zorgt dat genomen maatregelen een grotere impact hebben : het is niet alleen een voorwaarde op succes maar ook een verhoging van de garantie op succes.

Tegelijk wil UNIZO vooral proactief zijn en suggesties geven aan de Regering om de relance goed te ondersteunen, eerder dan aan de zijlijn te staan om de initiatieven te becommentariëren. Het afgelopen jaar heeft UNIZO kunnen vaststellen dat de Brusselse Regering een aantal suggesties van UNIZO heeft gerealiseerd. We denken aan de proxilening, de handelshuurlening, de omzetgebonden premie-en steunmaatregelen, de versterking van het Brusselse waarborgfonds en de mogelijkheden tot achtergestelde leningen voor alle getroffen sectoren.

Anderzijds zal UNIZO kritisch blijven reageren op voorstellen die volgens UNIZO de foute richting uitgaan. Maar niet zonder ons ook op te stellen als een gesprekspartner die op zoek gaat naar de mogelijkheden en de voorwaarden om de doelstellingen te bereiken.

UNIZO legde zo volgende bezorgdheden (opnieuw) op tafel :

  • Smartmove, of de stadstol en kilometerheffing, waar een intergewestelijke samenwerking een conditio sine qua non blijft, omdat het anders een negatief effect heeft op de (relance van de) Brusselse economie
  • Kernversterkend beleid en de rol van de buurtwinkels en de negatieve impact van perifere shoppingcentra en baanwinkels op de aantrekkingskracht van de handelswijken in de stad zelf
  • de Small Bussinessact en het ‘think small first’ principe, met onder andere van het belang van de deelname van Brusselse KMO’s aan de openbare aanbestedingen
  • de relatief kleine, maar daarom niet minder storende pestbelastingen op gemeentelijk niveau, en het onderbenutte instrument van het fiscaal compensatiefonds, waar we nu in de relance grote nood aan hebben, als we willen vermijden dat we terug hervallen in oude gewoonten
  • de transitie naar een koolstofvrije en duurzame economie – waar we nog een moeilijke weg af te leggen hebben om alle ondernemers te overtuigen van het belang en de voordelen van deze richting. Zeker nu voor een deel onder hen de investeringsreserves flink zijn geslonken.

Meer over: Corona, Brussel
Thema: Actueel