UNIZO verdedigt het inclusief werkgeverschap in de strijd tegen racisme

Vandaag neemt UNIZO Brussel deel aan de Assisen tegen Racisme, georganiseerd door het Brussels parlement. Na het voorgaande gesprekspanel rond huisvesting buigen de parlementsleden zich vandaag over het racisme in de Brusselse economie, de werkgelegenheid en het openbaar ambt.

In naam van de werkgevers presenteert UNIZO het gemeenschappelijk actieplan van alle interprofessionele werkgeversorganisaties. Dat vertrekt vanuit het geloof in een billijke maatschappij waar elke persoon met de nodige vaardigheden, kennis en talenten een eerlijke kans krijgt op de arbeidsmarkt en in het ondernemerslandschap. De ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt is een economisch, sociaal en maatschappelijk probleem. Bovendien is de deelname van alle doelgroepen op de arbeidsmarkt een element van een activeringspolitiek, die een oplossing kan bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt en de versterking van de sociale zekerheid.

De werkgeversorganisaties geven de voorkeur aan de positieve benadering, waarbij diversiteit als een kritische succesfactor wordt gezien voor een toekomstgerichte bedrijfsvoering. Deze benadering staat tegenover de meer juridische benadering van 'non-discriminatie'. Daarbij ligt de nadruk op de controle van het respect van de wetgeving inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling. Die bepaalt dat er 19 criteria zijn, waarop het verboden is om een onderscheid te maken, met name de herkomst, de leeftijd en het geslacht. De controle op deze wet gebeurt via praktijktesten of mystery calls. Volgens de werkgevers ondermijnt deze aanpak, die zich richt op controle en sanctionering, de aanpak die zich richt op sensibilisering en informatie.

UNIZO wil het evenwicht herstellen en ondersteunt de werkgevers om te evolueren naar een inclusief werkgeverschap. Het uitgangspunt is dat bedrijven die investeren in gender en etniciteit het economisch beduidend beter dan andere bedrijven. De focus ligt op het hoger rendement van organisaties en meer succes op vlak van klantentevredenheid met divers samengestelde teams. Een ruimere talenkennis en bredere voeling met diverse levensstijlen zijn een troef om een breed klantenbestand aan te spreken. Door open te staan voor diversiteit, bereik je een grotere groep van potentiële werknemers en dus ook de kans dat je de juiste profielen vindt voor jouw vacatures. Diverse talenten en expertises leiden tot extra creativiteit, kracht en vernieuwing. Tot slot engageren deze bedrijven zich op een maatschappelijk verantwoorde manier en dragen ze zo bij aan een inclusieve samenleving.

De opname van het gesprekspanel "economie, werkgelegenheid en openbaar ambt" van de Assisen tegen Racisme is terug te vinden op het Youtube-kanaal van Parlement.brussels  (de presentatie van UNIZO begint vanaf 2u06m.) Het programma met de andere sprekers vindt u hier.

Meer informatie over de initiatieven rond diversiteit van UNIZO is terug te vinden op https://www.unizo.be/brussel/diversiteit en op https://www.unizo.be/elk-talent-aan-boord
 

Meer over: Brussel, Gezondheid-Welzijn-HRM, Diversiteit
Thema: Actueel