UNIZO verwelkomt steunmaatregelen Brusselse regering, "maar we verwachten nog bijkomende inspanningen."

UNIZO staat positief tegenover de initiatieven die de Brusselse regering neemt om ondernemers te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Het afschaffen van de Citytax en ook bijkomende waarborgen en het uitstel van betaling voor de lopende leningen bij Finance.brussels zijn positief. Er is ook sprake van een premie voor de ondernemingen die moeten sluiten. Maar het bedrag van die premie wordt niet vermeld. Uit een snelle berekening op basis van ongeveer 20.000 getroffen handels – en horecazaken kan die 110 miljoen eenzelfde premie opleveren als in Vlaanderen. UNIZO vraagt alvast dat ook de ondernemingen die ervoor kiezen om te sluiten van dezelfde premie kunnen genieten. Het gewest vraagt ook inspanningen aan de gemeenten en hoopt, net als UNIZO, dat de eigenaars-verhuurders ook de inningen van de huur uitstellen.

Omwille van budgettaire redenen wordt aan de zware kost van de onroerende voorheffing niet geraakt. Het gewest schuift ook de budgettaire last voor de vermindering van de ondernemersbelastingen door naar de gemeenten. Via het fiscaal compensatiefonds zou ze daar ook steun kunnen verlenen. Ook een vermindering van de wegenbelasting voor bedrijfsvoertuigen en/of autobussen is nog niet voorzien.

UNIZO wil er voor pleiten om de bedrijven vandaag de nodige zuurstof te geven door enerzijds extra middelen ter beschikking te stellen, en anderzijds de lopende kosten te minimaliseren. Een toekomstgerichte maatregel zou bijvoorbeeld kunnen zijn om via de bestaande subsidieregeling nu al een budget ter beschikking te stellen van de bedrijven voor de investeringen in materiaal en opleiding die ze later willen realiseren. De Brusselse regering spreekt zich niet uit over deze suggestie, maar laat wel een opening via de vastlegging van de subsidietoelagen.

De Brusselse Regering maakt 110 miljoen euro vrij voor bedrijven die het moeilijk hebben.  U kan hier de maatregelen terugvinden.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Klik hier om het persbericht van Brusselse regering te lezen.

Meer weten: Contacteer Anton Van Assche, coördinator UNIZO-werking in Brussel, telefoon: 0478/44 41 19, e-mail: anton.vanassche@unizo.be

Meer over: Corona, Brussel
Thema: Actueel