UNIZO verzamelt 'coalition of the willing' rond de voetgangerszone

Nu, bijna één jaar na invoering van de voetgangerszone, is een positief vooruitzicht verder dan ooit. Voor de ondernemers (*) en UNIZO, die van beginaf aan gepleit hebben voor dit belangrijke stadsontwikkelingsproject, wordt het stilletjesaan een onhoudbare spreidstand. Enerzijds de toekomst van dit initiatief verdedigen en vrijwaren, maar anderzijds omzet en klanten verliezen.
 
Tijd is in deze de grootste vijand van de ondernemers. De overheid heeft overbruggingsmaatregelen voorzien (uitstel van betaling RSZ, bedrijfsvoorheffing, e.d.), maar deze zijn slechts uitstel van executie indien de ondernemers na de overbruggingsperiode geen herstel zien. Tijdens werken is het veelvoorkomend dat omzetcijfers dalen, maar als het einde van de werken niet duidelijk is of niet in zicht komt, dan is dat problematisch.
 
Vandaag hebben veel ondernemers in de voetgangerszone al flink uit hun reserves moeten putten, indien ze die hadden. Reserves die ze juist zouden moeten kunnen investeren in de toekomst, in de periode nà de werken en in het onthaal van (meer) klanten.
Maar vandaag blijft het probleem het verminderd aantal bezoekers. Volgens UNIZO zijn daar twee belangrijke redenen voor: de slechte (communicatie over de) bereikbaarheid van de voetgangerszone en het ‘zwaargewonde’ imago van Brussel. Desondanks vestigen er zich nog steeds nieuwe zaken in het centrum, blijven bestaande zaken dezelfde kwaliteitsvolle service leveren en vermindert het culturele aanbod niet.
 
UNIZO stelt vast dat er vandaag in de voetgangerszone en het Brussels stadscentrum een sterke ‘veerkracht ‘ aanwezig is. Deze positieve krachten wil UNIZO bundelen in een ‘coalition of the willing’.
 
De ‘coalition of the willing’ wil ondernemers (*) en beleidsmakers verzamelen rond positieve initiatieven die de aantrekkingskracht van de voetgangerszone kunnen verhogen. Het wil een platform zijn voor de uitwisseling van ideeën om (meer) bezoekers naar de stad te brengen. Het gaat hier niet noodzakelijk over grote campagnes of evenementen, maar even goed over individuele acties naar klanten en bezoekers toe. Ook de eigenaars en vastgoedpromotoren die plannen hebben voor het centrum worden opgeroepen om een tipje van de sluier op te lichten. De ‘coalition of the willing’ is er voor iedereen die oog en oor heeft voor de verzuchtingen van de ondernemers. De ‘coalition of the willing’ moet een grote wil uitstralen om de belangen van de stad te verzoenen met de belangen van de ondernemers.
 
De ‘coalition of the willing’ is geen ‘coalition van ‘ja-knikkers’.
De coalition of the willing verzamelt constructieve bijdragen en mensen die trachten de belangen van zoveel mogelijk ‘stakeholders’ te verzoenen. Dit betekent uiteraard dat elk van deze belangen moet kunnen geuit worden. Er moet niet getracht worden de belangen van de ene boven die van de andere te plaatsen. De moeilijke uitdaging om de belangen van velen te verzoenen, kan enerzijds leiden tot ingewikkelde en kleurloze compromissen, maar ook tot creatieve en bruikbare ideeën en suggesties. Kijk maar naar de lijst van ideeën die ‘Make.brussels’ produceerde.
 
Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan deze ‘coalitie’, stuur dan alvast een berichtje naar anton.vanassche@unizo.be. Meer info volgt.
 
(*) UNIZO begrijpt ‘ondernemers’ in de ruime zin van het woord : niet alleen de zelfstandige handelaars, maar ook ondernemers uit andere sectoren en zeker ook alle initiatiefnemers die economische, culturele of sociale activiteiten en acties ‘ondernemen’.

Meer weten? Contacteer Anton Van Assche
T 02/212.25.24 - M 0478/44.41.19 - E-mail: anton.vanassche@unizo.be

Meer over: Mobiliteit, Steunmaatregelen