Verschillende toepassing vestigingswet creëert administratieve lasten

Naar aanleiding van het artikel dat onlangs in Bruzz verscheen wil UNIZO graag bijkomende toelichting geven. Uit de cijfers van de starters die UNIZO begin dit jaar publiceerde, zou inderdaad kunnen worden afgeleid dat de verschillen in de toepassing van de vestigingswet tussen Vlaanderen en Brussel (en Wallonië), een invloed hebben op het aantal starters. In 2019 waren er immers 18% meer starters in Vlaams Brabant (1.750 ondernemers) tegenover in Brussel 6 % minder (834 ondernemers).
 
Dit kan natuurlijk niet volledig worden toegewezen aan de verschillen op vlak van de vestigingswet. Er zijn natuurlijk veel elementen die de keuze van de vestigingsplaats van een ondernemers bepalen: fiscaliteit, bereikbaarheid, wetgeving leefmilieu, ruimtelijke ordening, …. Elke ondernemer hanteert daar eigen criteria die voor hem of haar belangrijk zijn. Cijfers over ondernemers die op basis van de vestigingswet beslissen om zich al dan niet in Brussel te vestigen, bestaan niet, het is een beslissing die niet kan geregistreerd worden. Bovendien speelt dit criterium enkel voor die ondernemers die geen ‘attest bedrijfsbeheer’ kunnen voorleggen en diegenen die een zaak starten in een sector waarvoor de beroepskennis moet worden bewezen.
 
UNIZO heeft zich altijd verzet tegen de regionalisering van deze wetgeving, omdat onze economie en bedrijven te verweven zijn binnen de verschillende gewesten en dat dus een administratieve last zou  veroorzaken voor de vele bedrijven die in verschillende gewesten actief zijn. Zeker als de regelgevingen verschillen : voor Vlaanderen is de wet van toepassing volgens ‘maatschappelijke zetel’, voor Brussel ‘volgens exploitatiezetel’. Het feit dat dit element nu speelt bij de afweging van de keuze van de vestigingsplaats is dus geen verrassing. UNIZO roept de overheden op om dit te overleggen en de regelgevingen op elkaar af te stemmen, want het creëert enkel verwarring en administratieve last. De Middenstandskamer (onder voorzitterschap van UNIZO) bracht onlangs een advies uit om de Brusselse en Vlaams overheid rond de tafel te krijgen UNIZO wil focussen op de kwaliteit en de economisch-financiële gezondheid van de bedrijven. Reeds verschillende jaren stelde UNIZO vast dat de (toen nog Belgische) vestigingswet daar geen of weinig invloed meer op had. Vandaag kunnen we niet zeggen dat de Brusselse bedrijven slechter af zijn op dit vlak, dan de Vlaamse, en al helemaal niet dat dat aan de vestigingswet zou liggen. Uit de KMO-barometer blijkt dit in elk geval niet. De Multiscore van de Brusselse bedrijven is al jaren structureel slechter dan in België, maar de evolutie blijft gunstig.
 
UNIZO vindt het goed dat de Brusselse overheid op deze wijze een signaal geeft dat beroepskennis en een basiskennis van economisch beheer essentieel is voor ondernemers. Of dit via een vestigingswet kan gegarandeerd worden is een andere zaak. Het beschikbaar zijn en blijven van opleidingen is wel van groot belang, ook al is de verplichting om deze te volgen in Vlaanderen weggevallen.
 
 
Meer over: Brussel
Thema: Actueel