Voetgangerszone in Brussel : Stad Brussel kan best opnieuw beginnen

De herinrichting van de Centrale Lanen, komen voor UNIZO geen dag te vroeg. UNIZO juicht elke maatregel die de aantrekkelijkheid van het stadscentrum verhoogt, toe. Maar tot nu toe heeft de herinrichting, weliswaar in testfase, nog niet tot positieve resultaten geleid. Dat blijkt uit een rondvraag van Atrium, het gewestelijk Brussels handelsagentschap. Atrium nodigt het Stadsbestuur uit om het project terug naar de conceptfase te brengen en opnieuw in overleg te gaan met bewoners, handelaars en bezoekers. Dit standpunt werd eveneens onderschreven door Brussels Minister voor Economie en Werkgelegenheid, de heer Gosuin.

UNIZO onderschrijft de vaststellingen en aanbevelingen die uit het onderzoek volgen. Ten eerste blijkt uit een rondvraag van telkens meer dan 200 klanten en handelaars. Enkel het concept van de voetgangerszone bekoort meer dan de helft van de klanten en handelaars. Voor wat betreft de inrichting van de zone, de veiligheid en de properheid is het oordeel over de hele lijn negatief. Een spijtige zaak dus dat de brede steun, waar het project bij de opstart op kon rekenen, grotendeels is afgebrokkelt.
Voor wat betreft de evolutie van de omzet en het aantal bezoekers van de voetgangerszone, is de impact in het beste geval onbestaande. De meeste handelaars, zowel binnen als buiten de zone, stellen een negatieve omzetevolutie vast.

UNIZO stelt, net zoals Atrium, vast dat het Stadsbestuur het hele project zonder voldoende visie en planning heeft aangepakt. De enige doelstelling die de Stad zich vooropstelde was het verhogen van de  aantrekkingskracht van het Centrum. Maar er werd niet omschreven wat dit betekent : wil men meer bezoekers voor de handel of voor de horeca ? Wil men die bezoekers vooral in de week of in het weekend en op zondag? Overdag of ’s nachts ? Wil men in eerste instantie meer Brusselaars naar het Centrum brengen of meer Belgen, of meer toeristen ?   Wil men die vooral aantrekken tijdens de evenementen (Winterpret e.d.) of heel het jaar door ? Mogen de bezoekers ook nog met de auto komen ? Ook moet er een echte handelsstrategie ontwikkeld worden. Een eerste aanzet is hiervoor gebeurd, maar deze moet verder uitgewerkt worden voor de lanen, de pleinen, de omliggende handelswijken en de openbare plaatsen in het algemeen.

UNIZO roept het Brussels Stadbestuur op om opnieuw te beginnen. Planmatig, in overleg met alle betrokkenen én met een budget dat in overeenstemming is met de ambities. De Stad kan hiervoor best beroep doen op een externe consultant, gespecialiseerd in stads- en handelswijkontwikkeling, die de belangen van de handelaars en overheid in evenwicht brengt. Atrium biedt aan om de promotie van de zone mee te ondersteunen om zo nieuwe merken en flagshipstores aan te trekken.

PDF icondossier_de_presse_-_pietonnier_nl.pdf

Meer over: Handelszaak