Voor het eerst meer starters dan in recordjaar 2011. 2015 goed voor 82.571 starters

1,8% meer starters dan in 2014
Vlaanderen sterkste stijging
 
In 2015 startten 82.571 Belgen hun eigen zaak. Dit zijn er 1.464 of 1,8% meer dan in 2014. Dat blijkt uit de Startersatlas 2015, die vandaag door Graydon, UNIZO en UCM werd voorgesteld. Voor het eerst stijgt het aantal starters weer boven het recordjaar 2011 – net voor de crisis -  uit. Toen werden 81.220 nieuwe ondernemingen opgericht. De studie brengt nauwgezet in kaart welke regio’s, sectoren en beroepen het hoogste aantal starters kennen. De Startersatlas geeft ook een eerste update over het aantal starters in 2016. Op basis van evenwel voorlopige cijfers is er in het eerste kwartaal van dit jaar een forse stijging met maar liefst 6,4 procent. Opvallend is echter dat vooral Vlaanderen voor de sterke stijging zorgt. In 2015 openden 1.792, ofwel 4,1%, meer starters een onderneming. In Brussel daalde het aantal starters met 0,3%. Wallonië gaat er al het tweede jaar op rij achteruit. Dit jaar was er een daling met 0,1%.
 
Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO: “België, en zeker Vlaanderen, heeft een open economie. Gaat het (internationaal) economisch goed, dan wagen automatisch meer mensen de sprong naar een eigen zaak. De stijging in het startersaantal is dus een positief signaal. Het gaat stilaan beter met de economie. Maar ook, wie wil starten, vindt daar mits een goed businessplan het geld voor. Is het niet bij de banken, dan is het bij vrienden, familie, overheidsinitiatieven zoals de Startlening Plus of het grote publiek”. UNIZO benadrukt dat een goede ondersteuning van starters belangrijk blijft. Ze verwijst naar de grote administratieve rompslomp die nog te veel beginnende ondernemers afremt en de noodzaak van een blijvende goede toegang tot financiering.
 
Eric Van den Broele, senior manager Research and Development bij Graydon, ziet volgende verklaringen voor het stijgende aantal starters: “Enerzijds zorgen de positieve berichten over het economische herstel voor extra ondernemingszin. Daarnaast heb ik het vermoeden dat een aanzienlijk aantal personen na de crisis, al dan niet gedwongen, op zoek is gegaan naar een nieuwe uitdaging en daarbij gekozen heeft voor een eigen zaak. Sinds 2008 noteren we immers een toename van bedrijven gericht op zakelijke diensten, adviesbureaus en reclamebureaus. Opvallend hierbij is dat de zaakvoerders hiervan doorgaans ouder zijn dan de gemiddelde starter.”
 
Stijging vooral in Vlaanderen
Uit de Startersatlas blijkt dat het zwaartepunt van de nieuwe activiteiten zich in Vlaanderen bevindt. In 2015 is het aantal start-ups daar met 4,1% gestegen, terwijl er in Wallonië en Brussel een daling was van respectievelijk 0,1% en 0,3%. De provincie Antwerpen telt met 13.840 nieuwe ondernemingen het hoogste aantal starters. Daarna volgt Brussel Hoofdstad (11.174 nieuwe ondernemingen) en Oost-Vlaanderen (10.178 nieuwe ondernemingen).
Als we naar de startersdichtheid gaan kijken (aantal start-ups per aantal inwoners), blijkt het Brussels Gewest de beste cijfers te kunnen voorleggen. Daar noteren we één starter per 105 inwoners. In Waals-Brabant, de meest ondernemende provincie indien de Brussel niet meerekenen, is dit één starter per 112 inwoners. In Antwerpen tot slot is dit één starter per 130 inwoners.
 
Adviesbureaus blijven populair
Wat de hoofdsectoren betreft, is het de dienstensector (zakelijke dienstverlening, immobiliën, IT en diensten aan personen) die met 31.659 nieuwe bedrijven het hoogste aantal starters kent. Ook de vrije beroepen (13.040 nieuwe bedrijven), de detailhandel (7.572 nieuwe bedrijven) en de bouw (8.998 nieuwe bedrijven) scoren goed. De grootste percentuele toename aan starters is te zien in de transportsector. Daar stijgt het aantal nieuwe ondernemingen op één jaar tijd met 14,4%. 
Als we naar de subcategorieën binnen de sectoren kijken (op basis van de 5 digit NACE-code) staan de adviesbureaus (3.512) op nummer één, ambulante revalidatietechnieken (2.116) op nummer twee en verpleegkundige activiteiten (1.905) op nummer drie.
 
70% van de starters overleeft eerste 5 jaar
Uit de studie van Graydon, Unizo en UCM blijkt dat na vijf jaar nog 69,7% van de gestarte ondernemingen actief is. In Vlaanderen ligt dit met 70,7% iets hoger dan in Brussel en Wallonië (beide 66,5%). Tussen de sectoren zijn er grote verschillen qua overlevingsgraad. Bij de vrije beroepen bestaat 85% van de start-ups nog na een periode van vijf jaar, in de horeca ligt dit percentage op iets meer dan 55%.
 
Vooruitblik op 2016
In de Startersatlas wordt tot slot een eerste update gegeven over het aantal start-ups in 2016. “Hoewel deze cijfers nog onvolledig zijn, zien we nu al een sterke stijging”, zeggen de organisaties. “Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal starters met 6,4% in België. In Vlaanderen bedraagt de stijging 8,5%, in Brussel 4,5% en in Wallonië 3,6%. De provincie met het hoogste aantal starters in het eerste kwart van 2016 is Limburg, waar we een stijging met 12% noteren.”

Klik hier voor de Startersatlas: PDF iconstartersatlas_2016_nl_update.compressed.pdf

Meer over: Starten