Welk diversiteitsplan voor jouw onderneming?

Door in te zetten op diversiteit, zet je in op talent!
 
Diversiteit realiseren binnen je organisatie, begint met een diversiteitsplan. Hulp nodig? De dienst Diversiteit van Actiris begeleidt je gratis om de verschillende actielijnen uit te tekenen. Die ondersteuning gebeurt op maat zodat diversiteit weerklinkt in je selectieprocedure, je personeelsbeheer, je communicatie,…
 

Welk diversiteitsplan voor jouw onderneming?

 

Mini-plan:

Wil je op een eenvoudige manier meer diversiteit aan je onderneming toevoegen? Na een korte analyse van je onderneming wordt er een mini-plan opgesteld met enkele oplossingen op maat.
 
Financiering: €5000
 
Globaal plan:
 
Het globaal plan helpt je om diversiteit te integreren in heel je onderneming. Van je rekrutering tot je externe positionering, een grondige analyse van je onderneming zal er voor zorgen dat je, samen met de consulenten van Actiris, een diversiteitspolitiek op poten kan zetten waar je hele onderneming baat bij heeft.
 
Cofinanciering van 50% van de totale kost (met een maximum van 10 000 euro)
 
Thematisch plan:
 
Je onderneming heeft al een algemeen diversiteitsplan? Met het thematisch plan kan je innoverende oplossingen vinden voor specifieke diversiteitsproblemen binnen je onderneming.
Cofinanciering van 50% van de totale kost (met een maximum van 10 000 euro)
 
Diversiteitslabel:
 
Heb je het globale plan of het thematisch plan met succes afgerond? Het Brussels Gewest beloont je dan met een welverdiend diversiteitslabel. Al meer dan 200 ondernemingen kregen een label. Ben jij de volgende?
 

Geïnteresseerd?

 
Neem contact op met de dienst Diversiteit en dan kijken we samen hoe we je onderneming meer divers kunnen maken.
dienstdiversiteit@actiris.be
02/505 77 05
www.actiris.be/diversite/
Meer over: Brussel, Gezondheid-Welzijn-HRM, Diversiteit
Thema: Personeel