Welke UNIZO-prioriteiten staan in het Brussels Regeerakkoord?

Eind 2018 presenteerde UNIZO een reeks aandachtspunten voor de Brusselse beleidsmakers  naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019.
Op 18 juli presenteerde de nieuwe Brusselse Regering haar beleidsverklaring.
Als UNIZO de balans maakt van de mate waarin ze haar verzuchtingen opgenomen ziet in het Regeerakkoord is ze eerder gematigd.
Wat betreft mobiliteit, economie, smart city, … is er geluisterd naar UNIZO, wat betreft leefmilieu, fiscaliteit en tewerkstelling echter veel minder. Ook onze visie op kleinhandel vertaalt zich slechts op micro-niveau.
Voor UNIZO-Brussel blijft het essentieel om de belangen van de zelfstandige ondernemers onder de aandacht te brengen bij de nieuwe beleidsverantwoordelijken die dit Regeerakkoord zullen uitvoeren.
Samengevat is de balans van het Brussels Regeerakkoord voor UNIZO:

 

Positief :

 
  • Verderzetting van bestaande plannen zorgt voor continuïteit : Plan voor de Industrie, Good Move, Good Food, Plan voor de Circulaire Economie, ….
  • Engagement tot overleg en participatie : voortzetting samenwerking met sociale partners (Strategie 2025 wordt Strategie 2030) –  verlenging én uitbreiding (mobiliteit, hoofdstedelijke gemeenschap,… maar niet toerisme en afvalbeleid !) van deze samenwerking
  • Invoering win-win lening, economisch transitiefonds en voortzetting Small Business Act

Ja, maar…. :

 
  • Gewestelijk Plan voor Strategische Investeringen – helaas nog zeer vaag, buiten begroting en niet gekoppeld aan structurele hervormingen– bovendien enkel gekoppeld aan een engagement tot niet verhogen van de fiscale druk voor gezinnen (quid ondernemingen ?)
  • Ambitieus op vlak van Smart City, maar vaag over 5G ?

Negatief :

 
  • Doorgedreven conditionering en sectorale benadering van subsidievoorwaarden, steunmaatregelen, e.a.  aan de economische transitie
  • Weinig engagementen voor structurele hervormingen (tewerkstellingstructuren, bevoegdheidsverdeling Gemeenten en Gewest, …)
  • Weinig samenwerking met de private sector en de zelfstandige ondernemers in de zorgsector, de kinderopvang, de sociale economie, de ondersteuning van andere ondernemers, ….
  • Geen strategische benadering voor bijvoorbeeld de afvalproblematiek van ondernemers of een volwaardig kleinhandelsbeleid
  • Eigen Brussels belang primeert bij problematiek van Ring rond Brussel en Luchthaven.
Meer over: Brussel
Thema: Actueel