Wie zijn de klanten in mijn handelswijk?

Vraag je je ook soms af waar je meer informatie kan vinden over de klanten in je handelswijk? Van waar komen ze? Hoeveel keer per week komen ze langs? Met welk vervoersmiddel komen ze? Hoeveel geven ze uit?

Hub.brussels verzamelt deze gegevens en je kan die nu ook gemakkelijk raadplegen via de website analytics.brussels

De data geven inzicht in o.a. de consumptieprofielen voor de verschillende handelswijken van de hoofdstad, de status van de internationale export vanuit Brussel, faillissementen en nieuwe ondernemingen. Je kan bijvoorbeeld opzoeken of de wijk waarin je een zaak wil starten, beantwoordt aan je verwachtingen qua passage. Ook kunnen ze nagaan of de gevraagde huur voor een commercieel pand overeenkomt met de gemiddelde huurprijs van de wijk. Tot slot kunnen ze met de tool ook een analyse maken van de concurrentie in bepaalde wijken.

Een voorbeeld uit de ‘bibliotheek’ voor het Spiegelplein in Jette:

Deze databank bevat een goudmijn aan informatie over de economische activiteit in Brussel, gebaseerd op meer dan 8 miljoen data. Die worden dagelijks geüpdatet en geanalyseerd op basis van enquêtes bij Brusselse consumenten en analyses van de stromen van meer dan 7,5 miljoen bezoekers die Brussel jaarlijks aandoen.

Meer over: Brussel
Thema: Actueel